Xây dựng nhà nước pháp quyền ở nước ta: Quan điểm của Đảng cộng sản Việ tNam về xây dựng pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân đã được cụ thể hóa tại Hải Phòng năm 1992

a- KN : NN p quyền là NN được tổ chức và hoạt động dựa trên khung PL . Trong NNQP thì PL là tối cao, tối thượng không ai đứng trên PL và cũng thong ai đứng ngoài PL . b- Đặc điểm của NN pháp quyền : + NN pháp quyền là NN q lý XH bằng PL, trong hệ thống pháp luật H pháp là tối cao, các dạo luật chiếm ưu thế trong hệ thống PL + PL trong NN PQ là PL mang tính nhân văn, nhân đạo, p vụ con người, vì con người. + Tất cả các cơ quan NN, các nhân vien nhà nước đều phải tôn trọng PL, nghiêm chỉnh chấp hành PL, đặc mình dưới PL + Không ngừng mở rộng, bảo đảm và bảo vệ các quyền tự do, lợi ích của công dân + Thiết lập mqh trách nhiệm qua lại giữa công dân với NN và giữa NN với công dân + Đề cao vai trò của TA trong việc bảo vệ PL . Ngoài những đặc điểm có tính phổ biến nói trên về NN p quyền, quan điểm về NN p quyền VN có những đặc thù sau : + NN p quyền VN là NN của dân, do dân và vì dân + NN p quyền VN được XD trên nền tảng khối liên minh giữa g cấp công nhân với giai cấp nông dân và tầng lớp trí thức +NN p quyền VN được XD dựa trên ng tắc : Quyền lực NN là thống nhất, có sự phan công và phối hợp giữa các cơ quan NN trong việc thực hiện các quyền LP, HP, TP + NN p quyền VN đặc dưới sự lãnh đạo của Đảng CSVN theo định hướng XHCN

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY