Xây dựng một số câu hỏi và bài tập một số chương trong phân tích lý hóa

MỤC LỤC Mở đầu Lý do chọn để tài Nội dung chính của để tài Nhiệm vụ của để tài Tổng quan Ý nghĩa của hệ thống bài tập Tổng hợp và Ôn luyện kiến thức Phân loại bài tập và câu hỏi hoả học Tác dụng của bài tập hoả học Vận dụng kiến thức để giải bài tập Dạy học chủ trọng ph ơng pháp tự học Dạy học chủ trọng rèn luyện ph- Ơng pháp tự học Học thông qua tổ chức các hoạt động của Sinh viên Tăng c- ừng học tập cả thể, phối hợp với học tập hợp tác Xu h ớng phát triển của bài tập Hoả học hiện nay Cơ sở phân loại câu hỏi và bài tập căn cứ vào mức độ nhận thức và t duy Ph Ơng pháp phân tích quang phổ hấp thụ nguyên từ Cơ sở lý thuyết Đặc điểm chung của ph- Ơng pháp đo quang phổ hấp thụ nguyên từ Điều kiện tạo thành phổ hấp thụ nguyên từ Quả hình nguyên từ hoả mẫu li là 13 13 13 13 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - Đại học Thái Nguyên II. 1 .2.2 II. 1 2.3 II. 1 .2.4 II. 1 .3 II.2 II.3 Chương III III.1 III. 1 .1 III. 1.2 III. 1.3 III. 1.4 III.2 111.3 Chương IV IV.1 IV.1.1 IV.1.2 IV.1.3 IV.1.3.1 IV.1.3.2 IV.1.3.3 IV.1.3.4 Các ph- Ung Pháp nguyên từ hoá Sự hấp thụ bức xạ cộng h- ỏng Ph- Ưng pháp phân tích phổ hấp thụ nguyên từ Cách loại trừ Sai số do các nguyên tổ đi kèm và Sai số phông Câu hỏi tự luận Bài tập chương II Ph Ưng pháp phân tích quang phổ phát xạ nguyên tử Cơ sở lý thuyết Đặc điểm chung của phương pháp quang phổ phát Xạ nguyên từ Sự tạo thăI1h phổ AES Bản chất của ph- ơng pháp phổ phát Xạ nguyên từ Sự kích thích, sự phát Xạ và c- ông độ Vạch phát Xạ nguyên từ Câu hỏi tự luận Bài tập chương III Các ph ong pháp tách, chiết và phân chia Cơ sở lý thuyết của ph ơng pháp chiết Ðịnh nghĩa và hệ số phân bố Hằng số chiết Các yếu tố ảnh h- ỏng đến quả trình chiết hoả học Ảnh h- Ông của H' trong pha n- ớc Ảnh h- Ông của hiện ứng muối Ảnh h- Ông của tác nhân chiết

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY