Xây dựng môi trường văn hoá phường Láng Hạ - Quận Đống Đa - Hà Nội, thực trạng và giải pháp

LỜI MỞ ĐẦU Chăm lo cho văn hoá là chăm lo củng cố nền tảng tinh thần của xã hội. Những năm gần đây, công tác xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở trên phạm vi cả nước đã thu được những thành tựu quan trọng. Đời sống văn hoá của nhân dân không ngừng nâng cao. Tuy nhiên, việc xây dựng môi trường văn hoá cơ sở ở nước ta còn gặp nhiều khó khăn cần được nhận thức đúng đắn và giải quyết có hiệu quả. Mặt trái của cơ chế thị trường đã và đang làm nảy sinh không ít các tệ nạn xã hội, thói hư tật xấu làm xói mòn đạo đức, lối sống, thuần phong mỹ tục trong một bộ phận nhân dân nhất là tập trung vào bộ phận, thanh thiếu niên. Để ngăn ngừa những tiêu cực do văn hoá độc hại và lối sống không tuân thủ pháp luật, tạo dựng môi trường văn hoá lành mạnh, chúng ta cần coi trọng việc xây dựng môi trường văn hoá ở cơ sở, đây là công việc hết sức cần thiết, nó đòi hỏi phải có sự quan tâm đầu tư đúng mức của các cấp, các ngành và sự nỗ lực của từng gia đình. Việc nghiên cứu, tìm hiểu để nâng cao hiệu quả trong công cuộc xây dựng môi trường văn hoá ở phường là vấn đề mang tính thực tiễn, bởi vì cấp phường là cấp gần dân nhất đồng thời còn có ý nghĩa lý luận trong cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư. Là một cán bộ làm công tác quản lý Nhà nước về văn hoá - xã hội của UBND phường Láng Hạ quận Đống Đa, tôi chọn đề tài: "Xây dựng môi trường văn hoá phường Láng Hạ - Quận Đống Đa - Hà Nội, thực trạng và giải pháp" MỤC LỤC MỤC LỤC 1 LỜI MỞ ĐẦU 2 CHƯƠNG 1. 4 MÔI TRƯỜNG VĂN HOÁ VÀ VAI TRÒ CỦA XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG VĂN HOÁ TRONG SỰ NGHIỆP ĐỔI MỚI 4 1. Quan niệm về môi trường văn hoá. 4 1.1. Khái niệm văn hoá. 4 1.2. Khái niệm môi trường văn hoá. 6 2. Vai trò của xây dựng môi trường văn hoá. 7 CHƯƠNG 2. 12 THỰC TRẠNG XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG VĂN HOÁ 12 TẠI ĐỊA BÀN PHƯỜNG LÁNG HẠ 12 1. Tình hình kinh tế, chính trị, xã hội phường Láng Hạ. 12 2. Hoạt động xây dựng môi trường văn hoá tại địa bàn phường Láng Hạ 13 2.1. Đoàn kết giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, xoá đói, giảm nghèo, thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa. 14 2.2. Phát huy dân chủ, giữ gìn kỷ cương thực hiện quy chế, quy ước dân chủ. 15 2.3. Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, tang, trong quan hệ ứng xử xóm giềng hòa giải tại chỗ những mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, xây dựng gia đình văn hoá, tổ dân phố văn hoá. 16 2.4. Chăm lo sự nghiệp giáo dục đào tạo, học sinh nghèo được giúp đỡ, học sinh giỏi được khuyến khích. Trẻ em được chăm sóc chu đáo, thực hiện kế hoạch hoá gia đình. 18 2.5. Công tác phòng chống các tệ nạn xã hội 19 2.6. Hoạt động của câu lạc bộ và văn hoá văn nghệ. 20 2.7. Xây dựng phong trào thể dục thể thao. 21 2.8. Công tác tôn giáo, giữ gìn di tích lịch sử văn hoá - lễ hội. 22 CHƯƠNG 3. 24 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG VĂN HOÁ Ở PHƯỜNG LÁNG HẠ. 24 1. Tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý của UBND phường trong việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng môi trường văn hoá. 24 2. Thực hiện tốt cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư" và xây dựng nếp sống văn hoá trong phường Láng Hạ. 25 3. Xây dựng môi trường kinh tế trên địa bàn phường Láng Hạ phát triển vững chắc, lành mạnhl, là cơ sở cho hoạt động xây dựng môi trường văn hoá. 26 4. Xây dựng một môi trường đạo đức tích cực, trong sáng, lành mạnh trong phường, loại trừ các hành vi vi phạm đạo đức, gây tổn hại đến đạo lý của dân tộc. 26 5. Phát huy các giá trị văn hoá cổ truyền bằng việc đưa nó vào hương ước, quy ước của cơ sở làm động lực phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng môi trường văn hoá. 27 KẾT LUẬN 28

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY