Xây dựng hệ thống chỉ tiêu thống kê cổng nghiệp cho giai đoạn công nghiệp hóa hiện đại hóa

Từ năm 1998 Chính phủ đã ban hành chỉ thị số 28/1998/CT-TTG ngày 19 tháng 8 năm 1998 " về tăng cường và hiện đại hóa công tác thống kê", nêu những nhiệm vụ mà thống kê phải khẩn trương triển khai, trong đó có một nhiệm vụ là: "Nghiên cứu áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống chỉ tiêu kinh tế xã hội, nội dung phương pháp thu thập số liệu và tính toán các chỉ tiêu phản ánh các cân đối lớn và hiệu quả của nền kinh tế, kết quả thực hiện mục tiêu công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước,nâng cao đời sống của nhân dân và đảm bảo công bằng xã hội".

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY