Xây dựng CMS module cho hệ thống intranet của công ty TMA

Như đã trình bày ở trên, module CMS lưu trữ dữ liệu trong hệ thống tập tin của hệ điều hành. Để hệ thống họat động hiệu quả hơn, nó cần được chuyển sang lưu trữ dữ liệu bằng một cơ sở dữ liệu quan hệ. Hệ thống bảo của module CMS cần được tiếp tục phát triển để có thể tự động cập nhật người sử dụng khi những người sử dụng trong hệ thống Intranet có sựthay đổi. Hệ thống cần được phát triển thêm chức năng lưu các phiên bản của nội dung (điều này được hỗ trợ mạnh bởi chuẩn JSR 170) giúp cho nội dung các trang web có thể được phục hồi lại các trạng thái trước đó của nó. Bên cạnh đó, với qui mô ngày càng mởrộng của Công ty, module CMS cần được phát triển thêm các tính năng khác như hỗ trợ chuẩn RSS để giao tiếp với các web site khác.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY