Xây dựng chiến lược kinh doanh cho ngân hàng VPBank giai đoạn 2010 - 2014

GIỚI THIỆU CHUNG . . 3 PHẦN I: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG VPBank . 4 1.1 Tổng quan về Ngân hàng Việt Nam thịnh vượng VPBank . . 4 1.1.1 Giới thiệu về VPBank . . 4 1.1.2 Ý nghĩa biểu tượng ngân hàng . . 4 1.1.3 Tổ chức và nhân sự . . 5 1.1.4 Lĩnh vực kinh doanh chính của VP Bank . 7 1.1.5 Quy mô hoạt động, hạ tầng cơ sở vật chất kỹ thuật của VPBank . . 8 1.2 Quá trình phát triển của VPBank . . 10 1.3 Thực trạng hoạt động kinh doanh của VPBank giai đoạn 2005-2009 . . 11 1.4. Phân tích các nhân tố của môi trường bên ngoài tác động đến hoạt động kinh doanh của VPBank . 12 1.4.1. Tác động của môi trường vĩ mô . . 12 1.4.2. Tác động của môi trường ngành và các chính sách tài chính - tiền tệ . 19 1.4.3. Môi trường cạnh tranh - Ma trận hình ảnh cạnh tranh . . 20 1.4.4. Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài (EFE) . . 27 1.5. Phân tích các nhân tố của môi trường bên trong tác động đến hoạt động kinh doanh của VPBank . 28 1.5.1 Nguồn lực tài chính . 28 1.5.2 Công nghệ . . 28 1.5.3 Nguồn nhân lực . . 29 1.6. Những điểm mạnh - điểm yếu - cơ hội và nguy cơ chính của VPBank . . 31 PHẦN II: HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH VPBank ĐÊN NĂM 2014 . . 34 2.1. Xác định chức năng nhiệm vụ và mục tiêu của VPBank . . 34 1 Xây dựng chiến lược kinh doanh cho ngân hàng VPBank giai đoạn 2010-2014 Global Strategic Solutions Corporation Complete Strategy - Global Positioning 2.2. Căn cứ . . 35 2.3. Xây dựng chiến lược kinh doanh cho VPBank đến 2014 . . 35 2.3.1. Các chỉ tiêu chủ yếu . . 35 2.3.2. Phân tích các chiến lược kinh doanh . . 36 2.4. Xác định chiến lược chính . . 40 2.5. Phân tích ma trận QSPM ( Quantitative Strategic Planning Matrix) . . 42 2.6. Các giải pháp để triển khai chiến lược . 44 KẾT LUẬN . . 44 Appendix: Global Strategic Solutions Corporation . .47 GIỚI THIỆU CHUNG Nền kinh tế thị trường và xu hướng quốc tế hoá trên hầu hết các lĩnh vực đã mang lại những cơ hội và thách thức to lớn cho tất cả các doanh nghiệp kinh doanh trên thế giới. Để có được những bước đi đúng đắn trong kinh doanh, đòi hỏi các doanh nghiệp phải có những kiến thức và kỹ năng về quản trị và hoạch định chiến lược. Điều này ngày càng có ý nghĩa quyết định sự thành bại của doanh nghiệp khi mà sự cạnh tranh ngày càng trở nên gay gắt và quy mô cạnh tranh đã không còn được giới hạn trong từng khu vực. Giống như nhiều doanh nghiệp khác, Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng VPBank vừa trải qua và chịu nhiều tác động của suy thoái kinh tế thế giới. Nhằm có những bước đi mạnh mẽ mang lại thành công, Ban lãnh đạo của Ngân hàng chuẩn bị xây dựng chiến lược phát triển cho giai đoạn 2010 - 2014. VPBank đã tìm đến công ty tư vấn chiến lược hàng đầu thế giới Global Strategic Solutions Corporation (GSS Corp.) để tìm kiếm giải pháp tối ưu cho sự phát triển của ngân hàng. Tại đây, các chuyên gia hàng đầu của GSS Corp. đã tiến hành phân tích và đưa ra chiến lược kinh doanh cho Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng. Global Strategic Solutions Corporation (GSS Copr.) là tập đoàn tư vấn chiến lược đa quốc gia có trụ sở chính tại Hà Nội, Việt nam được sáng lập bởi Dương Quang Đức. Thành lập từ năm 1988, đến nay GSS Corp. đã có mặt ở trên 100 quốc gia với khoảng 80.000 nhân viên, doanh thu năm 2009 của tập đoàn là 20 tỷ USD. Ngoài lĩnh vực chính là tư vấn chiến lược, GSS Corp. còn hoạt động trên các lĩnh vực tư vấn tài chính, quản lý, kinh doanh, kiểm toán, giáo dục, phân tích dữ liệu .Dưới đây là báo cáo xây dựng chiến lược của GSS Corp. cho VPBank.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY