Xác lập môi trường trầm tích thời holocen ở nông trường phạm văn hai - Bình chánh - Tp Hồ Chí Minh

Trang nhan đề Lời cảm ơn Mục lục Mở đầu Chương 1: Đặc điểm địa lý tự nhiên, kinh tế nhân văn và vùng nghiên cứu Chương 2: Lịch sử nghiên cứu địa chất Chương 3: Đặc điểm địa chất vùng nghiên cứu Chương 4: Đặc điểm địa chất trầm tích Đệ Tứ vùng nghiên cứu Chương 5: Môi trường trầm tích Chương 6: Nhận định về môi trừơng trầm tích vùng. Nghiên cứu dựa trên các kết quả phân tích Chương 7: Quản lý tài nguyên đất dựa trên cơ sở các môi trường trầm tích Chương 8: Ứng dụng kết quả nghiên cứu phục vụ khai thác khoáng sản và qui hoạch phát triển đô thị Kết luận Tài liệu tham khảo Phụ lục

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY