Xác định khuôn mặt người trong ảnh màu bằng logic mờ

XÁC ĐỊNH KHUÔN MẶT NGƯỜI TRONG ẢNH MÀU BẰNG LOGIC MỜ PHẠM THẾ BẢO Trang nhan đề Lời cam đoan Lời cảm ơn Lời nói đầu Mục lục Một số từ viết tắt Chương 1: Bài toán xác định khuôn mặt người Chương 2: Logic mờ và cơ sở toán học Chương 3: Xây dựng mô hình xác định khuôn mặt người bằng logic mờ Chương 4: Cài đặt, kết quả và kết luận Tài liệu tham khảo Danh mục các công trình ?Mục lục Chương 1. Bài toán xác định khuôn mặt người 1 1. Giới thiệu . . 1 2. Khó khăn và thách thức của bài toán . 3 3. Mô hình màu da người . 4 4. Phương pháp xác định khuôn mặt người . . 9 5. Mục tiêu của đề tài . 27 5.1 Xây dựng ngưỡng phân đoạn . . 27 5.2 Dùng logic mờ để xác định khuôn mặt . . 28 5.3 Điều kiện của bài toán . . 29 Chương 2. Logic mờ và cơ sở toán học 30 1. Khái niệm ve^` logic mờ . . 30 2. Tập mờ . . 31 3. Luật mờ Nếu-thì . . 37 4. Suy diễn mờ . . 38 5. Giải mờ . 40 6. Logic mờ và lý thuyết xác suất . . 42 Chương 3. Xây dựng mô hình xác định khuôn mặt người bằng logic mờ 53 1. Xây dựng và phân tích mô hình da người . . 54 1.1. Xác định vùng ảnh ứng viên dựa trên mô hình màu da . . 54 1.2. Phân tích quan các hệ của giá trị trung bình . . 58 1.3. Nhiễu . . 62 2. Tiền xử lý . 66 2.1. Phân đoạn . 66 2.2. Lọc nhiễu . . 67 2.3. Tìm biên . . 69 3. Xây dựng logic mờ dựa trên quan hệ bên ngoài . . 71 3.1. Kích thước của vùng da . 72 3.2. Khi các khuôn mặt bị dính nhiễu . 72 3.3. Thông số chu vi . 73 3.4. Thông số diện tích . . 74 3.5. Độ tròn của khuôn mặt . . 75 3.6. Xây dựng luật mờ . 75 4. Xây dựng logic mờ dựa trên quan hệ giữa mắt và miệng . . 77 4.1. Tiêu chuẩn một điểm là các thành phần mắt miệng trong một vùng da . 77 4.2. Xác định thành phần mắt-miệng . . 78 4.3. Xây dựng luật mờ . 89 5. Tách các khuôn mặt dính . 89 5.1. Xác định bán kính loang . . 90 5.2. Thuật toán xác định số nhóm và tách dính . 90 5.3. Xác định mức độ loang . . 90 Chương 4. Cài đặt, kết quả, và kết luận 95 1. Cài đặt . . 95 2. Kết quả . 99 3. Kết luận và hướng phát triển . . 107 TÀI LIỆU THAM KHẢO . . i DANH SÁCH CÁC CÔNG TRÌNH . . x Phụ lục A. Không gian màu . . xii Phụ lục B. Phương pháp Fast Marching . .x viii

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY