Xác định dư lượng thuốc bảo vệ thực vật nhóm carbamat trong mẫu trà bằng phương pháp sắc ký lỏng cao áp/đầu dò huỳnh quang (hplc/fid)

XÁC ĐỊNH DƯ LƯỢNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NHÓM CARBAMAT TRONG MẪU TRÀ BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG CAO ÁP/ĐẦU DÒ HUỲNH QUANG (HPLC/FID) PHẠM MINH QUỐC Trang nhan đề Lời cảm tạ Mục lục Các danh mục Mở đầu Chương 1: Đại cương về thuốc BVTV nhóm Cramabat Chương 2: Mục đích nghiên cứu đề tài Chương 3: Các phương pháp phân tích dư lượng thuốc BVTV nhóm Cramabat Chương 4: Phương pháp sắc ký lỏng cao áp Chương 5: Kỹ thuật tách chiết và làm giàu Chương 6: Hóa chất thiết bị Chương 7: Tối ưu hóa các thông số thiết bị sắc ký lỏng cao áp/ Đầu dò huỳnh quang (HPLC/FID) Chương 8: Nghiên cứu ảnh hưởng các thành phần của trà trong việc xác định dư lượng thuốc BVTV nhóm Cramabat Chương 9: Khảo sát quy trình phân tích dư lượng thuốc BVTV nhóm Cramabat trong mẫu trà Chương 10: Khảo sát hàm lượng dư lượng thuốc BVTV nhóm Cramabat trong một số mẫu trà có mặt trên thị trường thành phố Hồ Chí Minh Chương 11: Bàn luận kết quả Kết luận & kiến nghị Tài liệu tham khảo Phụ lục

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY