Xác định clenbuterol trong các nền mẫu thức ăn gia súc, thịt và gan heo bằng sắc ký khí ghép khối phổ bẩy ion

XÁC ĐỊNH CLENBUTEROL TRONG CÁC NỀN MẪU THỨC ĂN GIA SÚC, THỊT VÀ GAN HEO BẰNG SẮC KÝ KHÍ GHÉP KHỐI PHỔ BẨY ION TRƯƠNG NHẬT LÝ Trang nhan đề Lời cảm ơn Mục lục Danh mục các bảng Chương 1: Đặt vấn đề Chương 2: Mục tiêu của luận văn Chương 3: Sơ lược về họ B2- Agonist Chương 4: Các phương pháp xác định Chương 5: Đại cương về sắc ký khí(GC) Chương 6: Đại cương về Detectơ phổ khối dùng trong sắc ký khí Chương 7: Thiết bị hóa chất Chương 8: Khảo sát tối ưu phản ứng sản xuất SYLYL hóa Clenbuterol và nội chuẩn 17-Methyltesterone Chương 9: Khảo sát phân tích trên mẫu thật Chương 10: Kết luận Tài liệu tham khảo Phụ lục

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY