Vốn kinh doanh và một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty cổ phân đầu tư và xây dựng số 18.5

Mục Lục Chương I Vốn kinh doanh và sự cần thiết phảI nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp 5 1.1 Vốn kinh doanh và nguồn vốn kinh doanh của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường 5 1.1.1 Vốn kinh doanh của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường 5 1.1.1.1 Đặc trưng VKD 7 1.1.1.2 Thành phần của VKD 7 1.1.2 Nguồn vốn kinh doanh của doanh nghiệp 10 1.2 Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh và sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp 12 1.2.1 Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp 12 1.2.2 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng VKD của DN 12 1.2.2.1 Hiệu suất sử dụng VCĐ 12 1.2.2.2 Hiệu suất sử dụng VLĐ 14 1.2 2.3 Hiệu suất sử dụng VKD 15 1.2.3 Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng VKD của DN trong nền kinh tế thị trường 17 1.3 Một số biện pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp 18 1.3.1 Những nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng VKD 18 1.3.2 Một số biện pháp chủ yếu nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp 19 Chương II Thực trạng vốn kinh doanh và hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18.5 21 2.1 Khái quát về công ty cổ phần đầu tư và xây dựng18.5 21 2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển 21 2.1.2 Tổ chức nhân sự và bộ máy quản lý 21 2.1.3 Đặc điểm tổ chức SXKD 24 2.1.4 Tình hình hết quả hoạt động SXKD một vài năm gần đây 27 2.2 Tình hình vốn kinh doanh và hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh ở công ty cổ phần đầu tư và xây dựng 18.5 29 2.2.1 Một số thuận lợi và khó khăn của công ty 29 2.2.1.1 một số thuận lợi của công ty 29 2.2.1.2 Một số khó khăn của công ty 30 2.2.2 Tình hình tổ chức, sử dụng vốn kinh doanh của công ty 31 2.2.3 Tình hình tổ chức, sử dụng và hiệu quả sử dụng VCĐ 38 2.2.3.1 Tình hình tổ chức sử dụng VCĐ 38 2.2.3.2 Hiệu suất sử dụng VCĐ 42 2.2.4 Tình hình tổ chức sử dụng và hiệu quả sử dụng VLĐ 44 2.2.4.1 Tình hình tổ chức sử dụng VLĐ 45 2.2.4.2 Hiệu suất sử dụng VLĐ 52 2.2.5 Đánh giá hiệu suất sử dụng VKD 54 2.2.6 Những thành tích đạt được trong việc tổ chức sử dụng VKD 57 2.2.7 Một số tồn tại trong việc tổ chức sử dụng VKD 58 Chương III Một số giải pháp chủ yếu góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh ở công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18.5 60 3.1 Phương hướng phát triển sản xuất của công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18.5 trong thời gian tới 60 3.2 Một số giải pháp chủ yếu góp phần nâng cao hiệu quả tổ chức quản lý, sử dụng vốn kinh doanh ở công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18.5 62 3.3 Một số kiến nghị nhằm thực hiện các giải pháp trên 69 Lời mở đầuVốn là một trong những yếu tố rất quan trọng không thể thiếu đối với doanh nghiệp khi tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh.Tuy nhiên điều này không được chú trong thực sự trong giai đoạn nền kinh tế nước ta còn là nền kinh tế cấp phát. ở nền kinh tế này, các doanh nghiệp chỉ hoạt động một cách nghĩa vụ chứ không hề nghĩ tới việc sử dụng hay quản lý vốn như thế nào cho hiệu quả dẫn đến tình trạng lãi giả, lỗ thật. Doanh nghiệp chưa gắn trách nhiệm của mình với hiệu quả công việc bởi toàn bộ vốn kinh doanh là do Nhà Nước cấp. Nhưng khi nền kinh tế chuyển sang giai đoạn kinh tế thị trường thì các doanh nghiệp không còn được cấp vốn nữa mà doanh nghiệp tự bỏ vốn để hoạt động, tự chịu trách nhiệm với số vốn của mình, với hiệu quả hoạt động của mình.Từ đó vốn là một trong những vấn đề mà doanh nghiệp quan tâm hàng đầu, và nó trở thành một yếu tố hết sức quan trọng không thể thiếu đối với sự tăng trưởng của nên kinh tế nói chung, trong hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nói riêng. tuy nhiên trong nhiều năm qua, việc các doanh nghiệp nước ta thiếu vốn,lãng phí vốn, thậm chí là thâm hụt hay bị mất vốn đã trở thành một thực trạng khá phổ biến. Việc các doanh nghiệp chiếm dụng vốn của nhau hay của Ngân Hàng quá nhiều đã không còn là vấn dề xa lạ trong nền kinh tế quốc dân nữa; và thực tế này đã làm hạn chế hiệu quả sản xuất cũng như kìm hãm khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp, xa hơn nữa, nó đã gây cản trở rất lớn cho sự phát triển của toàn bộ nền kinh tế nước nhà. chính vì vậy, các vấn đề về vốn kinh doanh, đặc biệt là vấn đề quản lý và sử dụng vốn kinh doanh của các doanh nghiệp đã và đang trở thành vấn đề bức xúc, rất cần thiết không chỉ với riêng các doanh nghiệp mà còn là vấn đề được đặt ra cho toàn bộ nền kinh tế quốc dân. Xuất phát từ thực tiễn đó, là một sinh viên khối kinh tế thì không nên chỉ dừng lại ở những con số lý thuyết, vì vậy em đã chọn công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng số 18.5 để có số liệu thực tế để phân tích và đánh giá về vấn đề quản lý sử dụng vốn kinh doanh trong doanh nghiệp cũng như hi vọng có thể đưa ra được một số biện pháp hợp lý giúp cho doanh nghiệp có thể góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. Chuyên đề thực tập cuối khoá có kết cấu như sau: Tên đề tài: Vốn kinh doanh và một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng số 18.5 chương I: Vốn kinh doanh và sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh Chương II: Thực trạng vốn kinh doanh và hiệu qủ sử dụng vốn kinh doanh tại công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng số 18.5 Chương III: Một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh ở công ty

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY