Việt Nam - Tiến tới cách tiếp cận toàn diện về phát triển

Lời Giới thiệu Tài liệu này cung cấp thông tin cập nhật không chính thức về một số các quan hệ đối tác giữa cộng đồng hỗ trợ quốc tế và Chính phủ Việt Nam. Những tài liệu này cũng có trong các trang Web của UNDP và Ngân hàng Thế giới và sẽ được cập nhật thường xuyên. Trong vòng hai năm qua, đ∙ có một sự chuyển biến quan trọng trong cách thức các nhà tài trợ ứng xử với tư cách là các đối tác - cả đối với Chính phủ cũng như là đối với nhau. Do vậy đ∙ có những phát triển khả quan trong nhiều nhóm làm việc và tiến bộ trong cách thức hành động: ngoài hình thức truyền thống là chia sẻ thông tin, các nhóm này còn tập trung vào bối cảnh về chính sách, thể chế và các chương trình. Một thành tố trung tâm của sự tiến triển này là sự chuyển đổi về l∙nh đạo từ các nhà tài trợ sang Chính phủ. Tài liệu này bắt đầu bằng cái nhìn tổng quan về bối cảnh và hướng đi tiềm năng của các chuyển biến này theo hướng tổng hợp hơn cho các quan hệ đối tác cho phát triển. Sau phần tổng quan, các tóm tắt 1 sẽ được sắp xếp theo trình tự sau: Phát triển nông thôn và phát triển vùng: ã Chương trình về rừng và 5 triệu héc ta ã Chương trình các xã nghèo ã Nhóm làm việc về an toàn lương thực ã Sáng kiến về quản lý các thảm hoạ tại các tỉnh miền Trung ã Nhóm hợp tác về thuỷ sản Phát triển nhân lực ã Diễn đàn giáo dục cơ bản ã Nhóm làm việc về y tế Quản lý công cộng và hành chính ã Cải cách hành chính công cộng ã Phát triển hệ thóng luật pháp Cơ sở hạ tầng ã Giao thông ã Quan hệ đối tác cho thành phố Hồ Chí Minh Các vấn đề liên ngành ã Nhóm làm việc về giới ã Môi trường ã Nhóm làm việc về các xí nghiệp vừa và nhỏ ã Diễn đàn doanh nghiệp tư nhân Các chiến lược phát triển chung ã Nhóm làm việc về nghèo đói ã Chương trình tư vấn cho chiến lược phát triển mười năm

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY