Việt nam - Sự tham gia của cộng đồng ngư dân nghèo trong xác đimh nguồn lực và nhu cầu đầu tư phát triển thủy sản

MỤC LỤC TÓM TẮT 3 Chương 1. Giới thiệu 15 1. Giới thiệu chung 15 1.1 Mục tiêu 15 1.2 Phương pháp 18 1.3 Lựa chọn điểm nghiên cứu 19 1.4 Các đối tượng tham vấn 19 Chương 2: Những phát hiện từ cộng đồng 20 2. Đặc điểm của các vùng ven biển và nội địa ở Việt nam 20 2.1. Khái quát chung về vùng ven biển 20 2.2. Nghèo đói 20 2.3. Thực trạng sử dụng tài nguyên ven biển 23 Chương 3. Cơ hội sinh kế cho cộng đồng ngư dân 28 3.1. Các cơ hội sinh kế truyền thống: hiện trạng, khó khăn và cơ hội 28 3.2. Sinh kế thay thế cho các cộng đồng ngư dân nghèo 34 3.3. Sinh kế ưu tiên cho các cộng đồng ngư dân 37 3.4. Những sinh kế thích hợp cho cộng đồng ngư dân nghèo theo yêu cầu đầu tư 43 Chương 4. Vai trò của thị trường và các yếu tố hỗ trợ khác cho cộng đồng ngư dân nghèo 52 4.1. Thị trường và ảnh hưởng của nó đối với khả năng đa dạng hoá thu nhập của cộng đồng ngư dân nghèo 52 4.2. Các chính sách của chính phủ và chính quyền các địa phương trong lĩnh vực này 56 Chương 5. Các đề xuất/kiến nghị nhằm hỗ trợ cộng đồng ngư dân nghèo 58 1. Xây dựng thể chế 58 2. Phát triển thị trường 61 3. Dịch vụ khuyến ngư 62 4. Cung cấp và tiếp cận tín dụng 63 5. Chương trình phối hợp quản lý vùng duyên hải (ICZM) với NTTS 65 Phụ lục 1: Bản đồ của các vùng lựa chọn tham vấn Phụ lục 2: Thống kê cơ bản về phát triển thủy sản ở Việt nam Phụ lục 3: Danh sách nhóm nghiên cứu Phụ lục 4: Những kỹ thuật được sử dụng trong nghiên cứu Phụ lục 5: Báo cáo hội thảo quốc gia Phụ lục 6: Danh sách cộng đồng và cá nhân tham vấn

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY