Viết chương trình mô phỏng các giải thuật định thời FIFO, SJF, RR

MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN 1 LỜI NÓI ĐẦU 3 Chương I : Tổng quan về đề tài 4 1. Giới thiệu sơ lược về đề tài 4 2. Mục tiêu đề tài 4 2. Hướng giải quyết 4 Chương II. Cơ sở lý thuyết 5 1. Định nghĩa hệ điều hành 5 2. Các chức năng chính của hệ điều hành 6 a.Quản lý, chia sẻ tài nguyên. 6 b. Giả lập một máy tính 6 3. Các chiến lược điều phối 6 a. Chiến lược FIFO 6 b.Chiến lược xoay vòng ( Round Robin ) 6 c. Chiến lược công việc ngắn nhất ( Shotrtest job first-SJF ) 7 1. Định nghĩa tiến trình 7 b. Khối điều khiển tiến trình( Process Control Block) 8 c. Thực hiện tuần tự 9 + Thực hiện song song 9 III. Phân loại tiến trình song song 10 1.Độc lập 10 2.Quan hệ thông tin 10 3.Loại song song phân cấp 11 4.Tiến trình đồng mức song song 12 Chương III: Phân tích và thiết kế hệ thống 14 1.Tài nguyên găng và đoạn găng 14 2.Phương pháp khoá trong 15 3. Phương pháp Kiểm tra và Xác lập (Test and Set) 19 4. Kỹ thuật đèn báo 21 5. Cài đặt -Triển khai chương trình 22 a. Sơ đồ thuật toán 22 b. Kết quả chương trình 23 Chương IV KẾT LUẬN 26 1.Ưu điểm: 26 2.Khuyết điểm 27 PHỤ LỤC 27 1. Giớ thiệu 27 2. Chiến lược SJF 29 3. Chiến lược RR 29 TÀI LIỆU THAM KHẢO 35 NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN 36 LỜI NÓI ĐẦU Trong cuộc sống ngày nay và trong tương lai, tin học trở thành một phần không thể thiếu. Với sự bùng nổ của công nghệ thông tin đóng góp một phần không nhỏ vào việc nâng cao năng suất, hiệu quả cho sự phát triển cho các ngành khác nhau của xã hội. Tại nước ta, một đất nước mà tin học mới bắt đầu phát triển, cũng đã đạt được nhiều thành tựu trong lĩnh vực ứng dụng tại các ngành giáo dục và đào tạo, quân sự, địa chính, Trong vòng bốn thập kỷ lại đây, hệ điều hành dã có những bước phát triển đáng kể bởi do hai lý do sau: + Đó là hệ điều khiển các hoạt động bên trong các máy tính điện tử xuất phát từ yêu cầu của các nhà tin học và cũng do các chuyên gia cao cấp của ngành tin học lập trình nên. + Đó là hệ thống đầu tiên kể từ khi phần cứng được hình thành tạo điều kiện thuận lợi cho người sử dụng trong việc phát triển và thực hiện các chương trình máy tính của mình. Hệ điều hành có hai chức năng chính là: 1. Quản lý và chia sẻ tài nguyên 2. Giả lập một máy tính mở rộng. Và 7 thành phần của hệ điều hành là: 1. Quản lý tiến trình 2. Quản lý bộ nhớ chính 3. Quản lý nhập xuất 4. Quản lý tập tin 5. Hệ thống bảo vệ 6. Quản lý mạng 7. Hệ thống dịch lệnh Đồ án này em xin trình bày Viết chương trình mô phỏng các giải thuật định thời FIFO, SJF, RR, nói về cách hoạt động của các tiến trình trong hệ điều hành.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY