Viện y học các bệnh lâm sàng nhiệt đới

GIỚI HẠN CỦA ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP: a. Mục tiêu, nhiệm vụ của đồ án tốt nghiệp: - Mục tiêu của đồ án tốt nghiệp: + củng cố hệ thống hoá, mở rộng và đi sâu tìm hiểu nội dung công tác thiết kế và tổ chức ti công công trình xây dựng. + Vận dụng một cách tổng hợp kiến thức đã học vào việc thiết kế công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp. + Giúp sinh viên làm quen với khả năng bảo vệ một vấn đề khoa học. + Thực hiện một nhiệm vụ quan trọng của kỳ thi tốt nghiệp quốc gia. -Nhiệm vụ của đồ án tôt nghiệp:Thiết kế và tổ chức thi công Viện y học lâm sàng các bệnh nhiệt đới. b. Phạm vi giải quyết vấn đề của đồ án tốt nghiệp: Do thời gian thực hiện đồ án có hạn, với yêu cầu và nhiệm vụ được giao nên trong đồ án này chỉ giải quyết một số nội dung cơ bản sau: - Kiến trúc: (chiếm 10%) Trình bày các giải pháp thiết kế mặt bằng, mặt đứng, quy hoạch, giải pháp kết cấu. Tính toán các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật, các giải pháp môi trường, ánh sáng, phòng cháy chữa cháy - Kết cấu: (chiếm 45%) + Thiết kế một kết cấu khung chịu lực điển hình. + Tính toán và cấu tạo . + Tính toán và cấu tạo bản sàn toàn khối. + Tính toán và thiết kế nền móng. - Thi công: (chiếm 45%) Căn cứ vào các giải pháp kết cấu, nền móng đã thực hiện tiến hành lựa chọn và quyết định giải pháp kỹ thuật, tổ chức thi công cho công trình. 4. CẤU TRÚC CỦA ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Mục lục Mở đầu Chương I. Cơ sở thiết kế Chương II. Kiến trúc ChươngIII. Kết cấu Chương IV. Thi công Kết luận Tài liệu tham khảo Phụ lục

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY