Về các biện pháp xử lý hành chính khác: Thực trạng và định hướng hoàn thiện

Tóm tắt. Hệ thống các quy định pháp luật về các biện pháp xử lý hành chính khác (CBPXLHCK) có vai trò quan trọng trong việc đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức, bảo vệ và bảo đảm các quyền, lợi ích chính đáng của công dân. Theo Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) 2002 đã được sửa đổi, bổ sung năm 2007, các biện pháp xử lý hành chính khác bao gồm: - Giáo dục tại xã, phường, thị trấn; - Đưa vào trường giáo dưỡng; - Đưa vào cơ sở giáo dục; - Đưa vào cơ sở chữa bệnh; Trong điều kiện mới, hệ thống các quy định pháp luật và áp dụng pháp luật về CBPXLHCK còn rất nhiều bất cập, yếu kém. Hiện nay, Việt Nam đang tiến hành pháp điển hoá về xử lý vi phạm hành chính, trong đó có vấn đề các biện pháp xử lý vi phạm hành chính khác. Xét về tính chất và về lâu dài, nên đưa các biện pháp này vào trình tự tư pháp để đảm bảo các quyền, tự do của cá nhân một cách tốt nhất. Hiện tại, do còn nhiều khó khăn trên thực tế nên có thể vẫn tiếp tục giữ lại các biện pháp này nhưng phải sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn xã hội. 1. Bối cảnh chung* Hệ thống các quy định pháp luật về CBPXLHCK có vai trò quan trọng trong việc đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức, bảo vệ và bảo đảm các quyền, lợi ích chính đáng của công dân. Trong điều kiện mới, hệ thống các quy định pháp luật và áp dụng pháp luật về CBPXLHCK còn rất nhiều bất cập, yếu kém. Việc nghiên cứu lý luận và thực tiễn của CBPXLHCK có ý nghĩa to lớn nhất là trong ______ bối cảnh pháp điển hóa về xử lý vi phạm hành chính ở nước ta hiện nay. 2. Lịch sử vấn đề CBPXLHCK là những biện pháp cưỡng chế hành chính đặc biệt, chỉ áp dụng đối với chủ thể vi phạm là cá nhân, căn cứ vào nhân thân và quá trình vi phạm pháp luật của đối tượng. Hình thức này khác với cưỡng chế tư pháp ở chỗ nó được áp dụng không qua cơ quan xét xử mà được áp dụng bởi cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền bằng quyết định hành chính, có tính cưỡng chế nghiêm khắc hơn, ít nhiều có liên quan đến sự hạn chế quyền tự do cá nhân trong một giai đoạn nhất định. Theo Pháp lệnh Xử lý VPHC 1995 các biện pháp cưỡng chế hành chính đặc biệt được xếp vào nhóm biện pháp xử lý VPHC khác. Pháp lệnh Xử lý VPHC 2002 đã được sửa đổi, bổ sung theo hướng nhân đạo hơn nhằm tạo điều kiện cho người vi phạm sớm hoà nhập cộng đồng [1]. Theo Pháp lệnh Xử lý VPHC 2002 có các biện pháp xử lý hành chính khác sau đây: - Giáo dục tại xã, phường, thị trấn; - Đưa vào trường giáo dưỡng; - Đưa vào cơ sở giáo dục; - Đưa vào cơ sở chữa bệnh. Khác với xử phạt VPHC được áp dụng đối với tất cả các cá nhân, tổ chức cố ý hoặc vô ý vi phạm các quy định của pháp luật về quản lý nhà nước mà không phải là tội phạm hình sự và theo quy định của pháp luật thì bị xử phạt VPHC; còn biện pháp xử lý hành chính khác chỉ được áp dụng đối với cá nhân là người Việt Nam, có hành vi vi phạm pháp luật về an ninh, trật tự, an toàn xã hội nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Ngoài Pháp lệnh Xử lý VPHC năm 1995, được sửa đổi, bổ sung tại Pháp lệnh Xử lý VPHC năm 2002, các quy định về CBPXLHCK còn được quy định tại rất nhiều văn bản quy phạm pháp luật khác. Về ưu điểm, nhìn chung,

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY