Vật liệu kỹ thuật ( Lưu hành nội bộ)

Các nước trên thế giới đều có một c ơ quan tiêu chu ẩn duy nhất (trừ Mỹ) quy định hệ thống ký hiệu vật liêu kim lo ại cũng như các yêu c ầu kỹ thuật có tính pháp lý trong phạm vi n ước đó. Các ký hi ệu vật liệu đ ã được quy định trong ti êu chuẩn đã ban hành th ường được gọi là mác (mark) hay nhãn hi ệu, số hiệu.Tại Việt Nam thường quen gọi l à mác. Tuy nhiên theo quy đ ịnh từ 1975 ta d ùng từ số hiệu để không phải Việt hóa tiếng nước ngoài. Nói chung h ệ thống ký hiệu vật liệu kim loại dựa tr ên các nguyên t ắc sau đây : 1-Đánh số, ký hiệu theo độ bền (có thể l à giới hạn bền kéo, bền uốn, giới hạn chảy, hay ngay cả l à giới hạn đàn hồi) với đơn vị đo là kG/mm 2 (theo hệ SI là MN/m 2 ). Thời gian gần đây đa số các nước có xu hướng sử dụng đơn vị MPa và Mỹ dùng psi hay bội số của nó là ksi. Nếu có nhiều (4-5) chữ số thì hai chữ số sau cùng thường chỉ thêm một chỉ tiêu khác như độ dãn dài ( d % hay A%) đặc trưng cho độ dẽo, hay chỉ tiêu khác. 2-Đánh số, ký hiệu theo số thứ tự 1, 2, 3. số n ày có thể là biểu thị cấp về độ bền hay th ành phần hóa học tăng lên hay giảm đi, muốn biết giá trị thực của chúng phải tra các bảng t ương ứng. Đôi khi ký hiệu theo A, B, C. 3-Ký hiệu theo thành phần hóa học chủ yế u. Đối với thép, người ta ký hiệu th ành phần các bon và các nguyên tố hợp kim chủ yếu theo các quy ước nhất định cung l ượng chứa của chúng. Có thể d ùng hệ thống số hay hệ thống chữ và số.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY