Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào các hoạt động đoàn hội ở trường đại học Bách Khoa hiện nay

LỜI MỞ ĐẦU Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị cha già, vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam, danh nhân kiệt xuất của nhân loại. Người đã dâng trọn cuộc đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Người đã để lại một di sản vô cùng quý giá đó chính là “Tư tưởng Hồ Chí Minh”. Đảng ta đã khẳng định: Tư tưởng hcm là là tài sản tinh thần vô cùng quí giá của Đảng và dân tộc ta, là hiện thân của con đường đấu tranh và thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Trong suốt cuộc đời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành rất nhiều tình cảm lớn lao cho thế hệ trẻ, thế hệ mà Người khẳng định sẽ là người chủ tương lai, là rường cột của nước nhà. Điều đó thể hiện rất rõ qua các cuộc gặp gỡ và qua nhiều bài viết của Người dành cho thế hệ trẻ (theo Người, thế hệ trẻ bao gồm: thanh niên, thiếu niên và nhi đồng, trong đó thanh niên là lực lượng quan trọng nhất), đồng thời chính Người tổ chức huấn luyện, lãnh đạo và rèn luyện phát triển lực lượng thanh niên cách mạng Việt Nam. Trong hệ thống tư tưởng của mình, người đã đưa ra những luận điểm rất sâu sắc, khách quan về thanh niên và những vấn đề về thanh niên. Trong Thư gửi các bạn thanh niên, năm 1947, Người viết “Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà. Thật vậy, nước nàh thịnh hay suy, yếu hay mạnh, một phần lớn là do thanh niên”. Qua đó có thể thấy rằng, người đánh giá cao khả năng cách mạng và cống hiến to lớn của thanh niên đối với tương lai của dân tộc, tiền đồ của cách mạng. Thanh niên luôn là lớp người hăng hái nhiệt tình, luôn đi đầu trong mọi việc khó khăn: ‘Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”. Có thể thấy rằng, tư tưởng hcm về thanh niên là một hệ thống quan điểm toàn diện, sâu sắc và khách quan, việc nghiên cứu, làm sáng hệ thống tư tưởng này có ý nghĩa vô cùng quan trọng, đặc biệt trong công cuộc xây dựng, đổi mới đất nước hiện nay. Đối với các đoàn viên, thanh niên, sinh viên trường đại học Bách Khoa Hà Nội, việc tìm hiểu và vận dụng tư tưởng hcm lại càng có vai trò định hướng quan trọng hơn, là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của nhà trường và đoàn thể. Chúng em xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn nhiệt tình của thầy giáo, sự hợp tác của các bạn trọng nhóm để hoàn thanh bài tiểu luận này. Nhóm sinh viên thực hiện MỤC LỤC PHẦN MỘT: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VẤN ĐỀ THANH NIÊN . I. Thanh niên là lực lượng xung kích chủ yếu của cách mạng, là chủ nhân tương lai của đất nước. II. Đảng và nhà nước phải chăm lo bồi dưỡng, giáo dục lí tưởng và đạo đức cách mạng cho thanh niên, đào tạo họ thành người chủ trên các lĩnh vực. III. Thanh niên phải tự vươn lên, phấn đấu, rèn luyện để thực sự trở thành những chủ nhân tương lai của đất nước. PHẦN HAI: VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VÀO CÁC HOẠT ĐỘNG ĐOÀN HỘI Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HIỆN NAY.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY