Vấn đề thực hiện không đúng hợp động trong pháp luật thực định Việt Nam

Mục lục Thông tin kết quả nghiên cứu 5 Phần mở đầu 9 Chương 1- Những vấn đề lý luận về không thực hiện đúng hợp đồng 10 1.1- Khái niệm về không thực hiện đúng hợp đồng 10 1.2- Hướng xử lý việc không thực hiện đúng hợp đồng 10 Chương 2- Những biện pháp xử lý việc không thực hiện đúng hợp đồng do pháp luật dự liệu 11 2.1- Những biện pháp mà bên có quyền có thể sử dụng 11 2.1.1- Buộc tiếp tục thực hiện đúng hợp đồng 11 2.1.2- Yêu cầu bồi thường thiệt hại 12 2.1.3- Yêu cầu trả lãi chậm thanh toán 13 2.1.4- Yêu cầu giảm giá trong hợp đồng 13 2.1.5- Hoãn thực hiện hợp đồng 14 2.1.6- Cầm giữ tài sản 14 2.1.7- Đơn phương chấm dứt, hủy bỏ hợp đồng 14 2.2- Những biện pháp mà bên có nghĩa vụ có thể sử dụng 15 2.2.1- Miễn trách nhiệm khi có sự kiện bất khả kháng 15 2.2.2- Miễn trách nhiệm do phải thực hiện quyết định hành chính 16 2.2.3- Miễn trách nhiệm do bên có quyền có lỗi 16 2.2.4- Miễn trách nhiệm do bên có quyền không hạn chế tổn thất 16 Chương 3- Những biện pháp xử lý việc không thực hiện đúng hợp đồng do các bên thỏa thuận 17 3.1- Những biện pháp mà bên có quyền có thể sử dụng 17 3.1.1- Phạt vi phạm hợp đồng 17 3.1.2- Lãi chậm trả theo thỏa thuận 18 3.2- Những biện pháp mà bên có nghĩa vụ có thể sử dụng 18 3.2.1- Thỏa thuận miễn trách nhiệm bồi thường thiệt hại 18 3.2.2- Thỏa thuận giảm trách nhiệm bồi thường thiệt hại 19 Chương 4- Kết luận định hướng cho xử lý việc không thực hiện đúng hợp đồng 19 4.1- Kết luận định hướng về chính sách, kỹ thuật lập pháp 19 4.1.1- Định hướng về chính sách lập pháp 19 4.1.2- Định hướng về kỹ thuật lập pháp 20 4.2- Kết luận định hướng về nội dung lập pháp 20 4.2.1- Định hướng chung 20 4.2.2- Định hướng chi tiết 21 4.3- Kết luận định hướng về áp dụng pháp luật 21 4.3.1- Tránh nhầm lẫn giữa các biện pháp 21 4.3.2- Thống nhất áp dụng pháp luật 21

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY