Vai trò quản lý ngoại hối của Ngân hàng Nhà nước

MỤC LỤC Lời mở đầu 3 Chương I: Cơ sở lý luận về quản lý ngoại hối 4 I. Khái niệm về quản lý ngoại hối 4 II. Mục đích của việc quản lý ngoại hối 5 1. Điều tiết tỷ giá thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia 5 2. Bảo tồn quỹ dự trữ ngoại hối Nhà nước 5 3. Cải thiện cán cân thanh toán 6 III. Cơ chế điều hành tỷ giá hối đoái 6 1. Khái niệm tỷ giá 6 2.Các loại chế độ tỷ giá hối đoái 7 2.1 Chế độ tỷ giá cố định 7 2.2 Chế độ tỷ giá thả nổi 7 2.3 Chế độ tỷ giá thả nổi có quản lý 8 3.Quá trình phát triển của hệ thốngtỷ giá hối đoái quốc tế 9 Chương II: Thực trạng quản lý ngoại hối ở Việt Nam 11 I.Các công cụ điều hành tỷ giá 11 1.Mục đích và khả năng can thiệp của NHNN 12 2.Hệ thống các công cụ can thiệp trong quản lý ngoại hối 12 II.Thực trạng quản lý ngoại hối ở Việt Nam 15 1.Sự phát triển của hệ thống tỷ giá ở Việt Nam 15 2.Thời kỳ thả nổi tỷ giá (1989 - 1992) 17 3.Chính sách điều hành tỷ giá hối đoái tự chủ theo cơ chế thị trường 18 4.Cơ chế điều hành tỷ giá trong giai đoạn hội nhập quốc tế hiện nay 19 III.Sự phá giá đồng VND nên hay không nên? 19 1.Phá giá tiền tệ và những tác động của nó 19 2.Tỷ giá của đồng VND hiện nay 20 3 Phá giá hay không phá giá VND? 22 Chương III: Giải pháp cho vấn đề quản lý ngoại hối ở Việt Nam 23 I.Mục tiêu của chính sách tỷ giá ở Việt Nam 23 1.Các mục tiêu của chính sách tỷ giá trong giai đoạn tới 23 2.Định hướng xây dựng chính sách tỷ giá trong giai đoạn tới 24 II.Giải pháp đổi mới cơ chế quản lý ngoại hối 25 III.Hoàn thiện cơ chế điều hành tỷ giá 26

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY