Ương nuôi ấu trùng cua biển (Scylla paramamosain) 2 giai đoạn (ZOEA-1 đến ZOEA-5 và ZOEA-5 đến CUA-1) với các mật độ và quy mô khác nhau

Vӟi nhiӋt ÿӝ26,3-29,9 o C; ÿӝmһn trung bình 29,2 -29,9‰thì sau 9 - 12ngày (tính tӯlúc ÿҿ) trӭng nӣthành ҩu trùng Z1(Trҫn Ngӑc Hҧivà ctv., 2002). Sau khi trӭng nӣth ành ҩu trùng khoҧng 30 phút, tiӃn hành thu ҩu trùng Zoea nhѭsau: Tҳt sөc khí tӯ3-5 phút, lúc ÿó toàn bӝsӕҩu trùng Zoea có chҩt lѭӧng tӕt sӁ Kѭӟng quangvà nәi lên trên b Ӆmһt n ѭӟc, tұp trunglҥi. Sӕҩu trùng kém chҩt Oѭӧng lҳng tөdѭӟi ÿáy. Dùng ӕng siphon loҥi bӓtoàn bӝҩu trùng kém chҩt Oѭӧng, thu ҩu trùng ÿҥt chҩt lѭӧng ra thùng nhӵa 100 L, sau ÿó ÿӏnh lѭӧng và chuy Ӈn vào hӗ ѭѫng (Nguy Ӊn CѫThҥch, 2001). Ngoài ra, ҩu trùng Zoea còn ÿѭӧc thu bҵng cách: giҧm thұt nh ҽsөc khí sao cho toàn bӝchҩt bҭn (trӭng hѭ, lông tѫ, nhҫy, loa kèn, ҩu trùng yӃu, ҩu trùng chӃt) lҳng xuӕng ÿáy bӇ;sau ÿó dùng vӧt mӏn, mӅm có ÿѭӡng kính 15 cm vӟt nhҽҩu trùng Z1 tөnәi trên mһt, không nên thu ҩu trùng yӃu, lѫlӱng ӣtҫng giӳa và gҫn ÿáy . Cách này sӁhҥn chӃrҩt lӟn sӵxâm nhұp cӫa mҫm bӋnh tӯ cua mҽvào bӇ ѭѫng nuôi(Truong Trong Nghia, 2004).

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY