Ứng dụng phép biến đổi wavelet trong xử lý ảnh

Quá trình thực hiện khử nhiễu hình ảnh bởi ngƣỡng Wavelet thích nghi gồm các bƣớc sau: Bƣớc 1. Thực hiện phân tích đa tỉ lệ hình ảnh bị hỏng bởi nhiễu Gauss sử dụng biến đổi Wavelet. Bƣớc 2. Ƣớc lƣợng phƣơng sai nhiễu ( 2 V ˆ ) và tính toán tham số tỉ lệ tƣơng ứng Bƣớc 3. Với các chi tiết của tổng các subband - Đầu tiên tính độ lệch chuẩn y ˆ ,  X - Sau đó tính ngƣỡng T BS , - Cuối cùng áp dụng ngƣỡng mềm cho các hệ số nhiễu. Bƣớc 4. Nghịch đảo phân tích đa phân giải để tái tạo ảnh khử nhiễu

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY