Ưng dụng phần mềm GeoSlove để tính ổn định cho đập đất bằng các phương pháp khác nhau để so sánh tìm ra phương pháp tối ưu nhất

MỤC LỤC GIỚI THIỆU VỀ ĐỀ TÀI . 2 NỘI DUNG ĐỀ TÀI . 3 CHƯƠNG I : ĐẶT VẤN ĐỀ 3 1.1. Sự cần thiết của đề tài 3 1.2. Mục tiêu của đề tài . 5 1.3.Phương pháp nghiên cứu của đề tài 5 1.4. Phạm vi nghiên cứu của đề tài . 5 CHƯƠNG II: GIỚI THIỆU VỀ PHẦN MỀM GEO - SLOVE 6 2.1 Giới thiệu tổng quan về STEEP 6 2.1.1 Giới thiệu về mô hình và môi trường làm việc 6 2.1.2 Khả năng của STEEP . 6 2.2 Giới thiệu tổng quan về SLOVE . 9 2.2.1 Giới thiệu về mô hình và môi trường làm việc 9 2.2.2 Khả năng của SLOVE 9 2.2.3. Phương pháp tính toán ổn định trong mô hình . 9 2.3. Cấu trúc mô hình 10 2.3.1. Khung giao diện 10 2.3.2.Cấu trúc của lệnh DEFINE 11 CHƯƠNG III: ỨNG DỤNG MÔ HÌNH ĐỂ TÍNH ỔN ĐỊNH CHO ĐẬP ĐẤT CỦA HỒ EADIE 13 3.1. Giới thiệu về khu vực nghiên cứu 13 3.1.1. Vị trí địa lí của khu vực 13 3.1.2 Địa hình, địa mạo . 15 3.1.3 Địa chất công trình khu vực khảo sát . 15 3.1.4 Địa chất thủy văn khu vực khảo sát . 18 3.1.5 Thủy văn khu vực khảo sát . 18 3.1.6. Đặc điểm khí tượng . 19 3.2.Nhập số liệu 21 3.2.1. Lập phạm vi làm việc 22 3.2.2. Lập tỷ lệ 22 3.2.3.Lập trục 22 3.2.4. Nhập các điểm . 23 3.3 Chậy mô hình . 24 3.1.1. Trường hợp chống thấm bằng tường nghiêng + sân phủ 24 3.1.2. Trường hợp chống thấm bằng tường nghiêng + chân răng . 30 3.1.3. Trường hợp chống thấm bằng tường lõi + chân răng . 34 3.4 Phân tích kết quả tính thấm . 37 3.5.Tính ổn định 38 3.5.1.Phương pháp tường nghiêng + sân phủ . 38 3.5.2.Phương pháp tường nghiêng + chân răng 41 3.5.3.Phương pháp tường lõi + chân răng . 42 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 44 Kết luận . 44 Kiến Nghị 44

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY