Ứng dụng GIS xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý môi trường Khu Công Nghiệp ven sông Thị Vải, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Ứng dụng GIS xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý môi trường KCN ven sông Thị Vải, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ?1. Đặt vấn đề Trong thời đại bùng nổ thông tin như hiện nay, người thành công là người biết nắm bắt và xử lý thông tin nhanh nhất, sớm nhất và chính xác nhất. Việc ra đời và phát triển nhanh chóng của khoa học bản đồ mà đỉnh cao là hệ thống thông tin địa lý GIS đã giúp cập nhật, phân tích, tổng hợp, quản lý, truy xuất thông tin dễ dàng, nhanh chóng. Khoa học thông tin địa lý là sự kết hợp của các ngành bản đồ, địa lý và công nghệ thông tin. Trong quản lý môi trường, GIS đóng vai trò vô cùng quan trọng. GIS giúp nhà quản trị phân tích những yếu tố môi trường dựa trên hệ thống cơ sở dữ liệu để hoạch định và triển khai những quyết định môi trường và các chiến lược bảo vệ môi trường. 2. Lí do chọn đề tài Trong những năm gần đây, vấn đề ô nhiễm môi trường trở thành mối quan tâm lớn của nhân loại, đặc biệt là ở những thành phố có hoạt động sản xuất công nghiệp phát triển. Các hoạt động sản xuất công nghiệp một mặt thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhưng mặt khác lại làm gia tăng các tác động xấu đến môi trường. Trên thế giới ngày càng sử dụng nhiều GIS và viễn thám phục vụ cho công việc quan trắc và quản lý chất lượng môi trường cụ thể là quản lý môi trường khu công nghiệp. Để góp phần quản lý và bảo vệ môi trường cho khu vực ven sông Thị Vải nói riêng và khu vực Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nói chung thì cần phải nghiên cứu ô nhiễm môi trường do hoạt động của các khu công nghiệp ven sông Thị Vải tại Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, từ đó đề xuất những biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Do vậy, đề tài “Ứng dụng GIS xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý môi trường KCN ven sông Thị Vải, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu” là cần thiết và cấp bách nhằm khống chế ô nhiễm môi trường và bảo vệ sức khoẻ của cộng đồng - xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trở thành một tỉnh xanh, sạch, và phát triển bền vững cả về kinh tế lẫn môi trường. 3. Mục đích nghiên cứu Mục tiêu cụ thể đề tài là Ứng dụng GIS trong việc cung cấp cho nhà quản trị khu công nghiệp một công cụ hỗ trợ quản lý môi trường khu công nghiệp. Đây là phương pháp mới trong việc phân tích, cập nhật, lưu trữ dữ liệu và triển khai các biện pháp bảo vệ môi trường thông qua hệ thống GIS. Với mục tiêu đặt ra, đề tài lần lượt tiến hành các nội dung sau: - Tìm hiểu cách tiếp cận và ứng dụng hệ thống thông tin môi trường trong công tác quản lý môi trường khu công nghiệp ven sông Thị Vải thuộc Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. - Xây dựng cơ sở dữ liệu GIS cho hệ thống quản lý môi trường khu công nghiệp. - Đưa ra các công cụ hỗ trợ quản lý cơ sở dữ liệu môi trường khu công nghiệp ven sông Thị Vải. 4. Nội dung nghiên cứu Để thực hiện được các mục tiêu nghiên cứu đề ra, một số nội dung chính sẽ được thực hiện như sau: a. Thu thập bản đồ nền về điều kiện tự nhiên và kinh tế - xã hội trong vùng nghiên cứu làm cơ sở cho việc xây dựng các lớp thuộc tính không gian và phi không gian đối với các thông số chất lượng môi trường trong khu công nghiệp ven sông Thị Vải. b. Thiết lập cơ sở dữ liệu cho vùng nghiên cứu để làm cơ sở cho quản lý môi trường khu công nghiệp. c. Ứng dụng cụ thể trong việc quản lý cơ sở dữ liệu môi trường khu công nghiệp ven sông Thị Vải. 5. Phương thức tiến hành Tìm hiểu hệ thống GIS Quản lý môi trường khu công nghiệp Xác định mục tiêu Thiết kế cơ sở dữ liệu Xây dựng cơ sở dữ liệu về quản lý môi trường khu công nghiệp Đưa ra các công cụ quản lý cơ sở dữ liệu môi trường KCN 6. Phương thức nghiên cứu Đề tài sử dụng những phương pháp phân tích, phương pháp luận, phương pháp thực tế, Ngoài những phương pháp trên, đề tài còn sử dụng những phương pháp nghiên cứu chuyên ngành GIS như: - Phân tích thiết kế cơ sở dữ liệu theo mô hình GIS. - Thu thập và xử lí thông tin thuộc tính - không gian ngoài thực địa. - Nhập dữ liệu không gian và những dữ liệu thuộc tính đi kèm. - Sử dụng công cụ GIS để quản lý, phân tích, và hiển thị dữ liệu về các đối tượng chuyên đề cùng các dữ liệu khác có liên quan. 7. Giới hạn - phạm vi đề tài Để thực hiện đề tài đảm bảo thời gian và trình độ, đề tài được giới hạn ở một số vấn đề như sau: - Phần tổng quan về quản lý môi trường khu công nghiệp và GIS chỉ được trình bày ở mức kiến thức tổng quan nhằm cho chúng ta một số hiểu biết căn bản trước khi đi vào phần ứng dụng. - Việc xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu GIS được tiến hành ở các khu công nghiệp ven sông Thị Vải tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 8. Kết quả đạt được ? Hiện trạng môi trường của các khu công nghiệp ven sông Thị Vải. ? Cơ sở dữ liệu GIS về quản lý môi trường các khu công nghiệp ven sông Thị Vải ? Chương trình quản lý cơ sở dữ liệu GIS

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY