Ứng dụng gây biến đổi các đặc tính chức năng của các thành phần cơ bản(prôtêin,lipid,nước ,vitamin...) trong việc tận dụng các phụ phẩm của quá trình chế biến thủy sản

PHẦN I: MỤC ĐÍCH CỦA VIỆC NGHIÊN CỨU .3 PHẦNII. THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA ĐỘNG VẬT THỦY SẢN .3 1.Prôtêin 4 1.1.Protein cấu trúc( protein tơ cơ): 4 1.2. Protein chất cơ (Protein tương cơ): .4 1.3. Protein mô liên kết .4 2.Lipid .5 3. Nước .5 4.Vitamin và chất khoáng .5 5.Gluxid 6 PHẦN III. CÁC SẢN PHẨM ĐƯỢC CHẾ BIẾN TỪ PHỤ PHẨM CỦA QUÁ TRÌNH CHẾ BIẾN THỦY SẢN 6 1.Chế biến paste từ thịt cá tra vụn .6 1.1. Các công đoạn của quá trình chế biến: 6 1.2.Phối trộn phụ gia: 6 1.3. Ảnh hưởng của các thành phần dùng đến quá trình chế biến: .7 2. Sản xuất Surimi từ vụn cá tra 8 3.Trích ly Carotenoid từ phế liệu tôm sú 8 3.1 Carotenoid 8 3.2 Trích ly Carotenoid 9 4.Sản xuất dầu Biodiese. .9 4.1. Cơ sở lý thuyết: .9 4.2Qui trình sản xuất tham khảo 11 4.3. Thuyết minh quy trình: 12 5. Sản xuất Gelatin từ da cá tra .13 5.1. Định nghĩa .13 5.2. Collagen 13 5.3. Sự chuyển đổi Collagen thành Gelatin 13 6. Sản xuất chitin và chitosa 14 6.1.Khái quát về chitin và chitosnan 14 6.2.Nguyên liệu 15 6.3. Cơ sở lý thuyết của vấn đề nghiên cứu .16 Theo phương pháp hóa học: Theo phương pháp sinh học: . 7.TRÍCH LY DHA TỪ LIPID CÁ BASA .21 7.1 Giới thiệu DHA .21 7.2 Trích ly DHA .21 8.DẦU CÁ, BỘT CÁ .23 8.1Giới thiệu dầu cá và bột cá: 23 8.2 Các phương pháp sản xuất dầu cá, bột cá: .23

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY