Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý đối tượng hưởng bảo hiểm xã hội tại tỉnh Hải Dương

Mục lục Lời mở đầu .1 Chương I. Những lý luận chung về quản lý đối tượng hưởng BHXH và ứng dụng CNTT vào BHXH 2 1.1. Các khái niệm .2 1.1.1. Khái niệm chi BHXH .2 1.1.2. Khái niệm quản lý chi BHXH 2 1.2. Đối tượng hưởng BHXH 2 1.2.1. Người tham gia BHXH và thân nhân của họ 3 1.2.2. Người sử dụng lao động tham gia BHXH .3 1.3. Vai trò quản lý đối tượng hưởng BHXH 3 1.4. Nội dung quản lý đối tượng hưởng 4 1.5. vai trò của CNTT trong quản lý đối tượng hưởng BHXH .4 Chương II. Thực trang ứng dụng CNTT trong quản lý đối tượng hưởng BHXH .5 2.1. Đánh giá chung 5 2.2. Những kết quả đạt được .5 2.2.1. Cơ sở vật chất được trang bị đầy đủ 5 2.2.2. Nối mạng trong cơ quan BHXH 6 2.2.3. Ứng dụng các phần mềm .7 2.2.4. Chất lượng nguồn nhân lực được nâng cao .8 2.3. Những mặt còn tồn tại 9 2.3.1. Khó khăn của phần mềm ứng dụng .9 2.3.2. Trang thiết bị cũ, thiếu , và chưa đồng bộ .10 2.3.3. Kiến thức về tin học còn kém 11 2.3.4. Hiệu quả của việc sử dụng mạng chưa cao .11 Chương III. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác ứng dụng CNTT vào quản lý đối tượng hưởng BHXH 12 3.1. Nâng cao chất lượng phần mềm .12 3.2. Nâng cao chất lượng hoạt động của trang thiết bị 13 3.3. Tạo sự đồng bộ trong việc phân bổ trang thiết bị .13 3.4. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong ứng dụng CNTT 13 3.5. Nâng cao hiệu quả của việc sử dụng mạng 14 Kết luận .16 Danh mục tài liệu tham khảo .17 Danh mục từ viết tắt 17

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY