Tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò đoàn kết quốc tế. Liên hệ với tình hình Việt Nam trong thời kỳ hội nhập hiên nay

PHẦN MỞ ĐẦUChủ tịch Hồ Chí Minh, một danh nhân văn hóa Thế giới, người thầy lãnh đạo vĩ đại của Đảng, vị lãnh tụ thiên tài và anh hùng giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam, người chiến sĩ lỗi lạc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Người đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng Việt Nam và nhân dân thế giới. Trong điếu văn của Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam khóa III lúc Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời có viết: “Dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta đã sinh ra HỒ CHỦ TỊCH, người anh hùng dân tộc vĩ đại, và chính Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta và non sông đất nước ta.” Trước lúc đi xa, Người đã để lại một bản di chúc thiêng liêng quý báu đầy tâm huyết, là một văn kiện lịch sử vô giá, kết tinh trong đó tinh hoa tư tưởng, tâm hồn cao đẹp, là những lời căn dặn và tình cảm thiết tha, là niềm tin sâu sắc của người gửi lại toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta và các thế hệ mai sau. Ngay trong đoạn mở đầu của di chúc, tuy nội dung những lời dặn dò không dài, song với tầm quan trọng của vấn đề đoàn kết, Người đã bốn lần đề cập đến vấn đề đoàn kết đó là: đoàn kết trong Đảng, đoàn kết toàn dân, đoàn kết quốc tế, và điều mong muốn cuối cùng được đề cập trong đoạn kết thúc của bản di chúc Người lại nhấn mạnh vấn đề đoàn kết. Bác cũng đã từng nói : “Đoàn kết đoàn kết đại đoàn kết. Thành công thành công đại thành công”. Ở Bác, tinh thần đại đoàn kết không chỉ bó hẹp trong phạm vi quốc gia mà đã được thể hiện trên bình diện rộng hơn, đoàn kết quốc tế. Thực tiễn đã chứng minh vai trò của đoàn kết, “Đại đoàn kết là tư tưởng lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, là vấn đề chiến lược, được nhìn nhận là nguồn sức mạnh và thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Dân tộc Việt Nam đã chiến thắng được những kẻ thù hùng mạnh nhờ đoàn kết một lòng. Đồng thời đã nhận được sự hỗ trợ to lớn của các nước anh em, của bạn bè khắp thế giới”. Ngày nay, khi mà toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế trở thành xu thế phát triển khách quan, tất yếu của thời đại, không kể các nước đang phát triển hay phát triển, các nước giàu hay nghèo. Nó diễn ra mạnh mẽ khắp các châu lục, chi phối đời sống kinh tế của hầu hết các nền quốc gia trên thế giới. Để có thể tranh thủ các nguồn lực từ bên ngoài đặc biệt là nguồn vốn, tiến bộ khoa học công nghệ, đòi hỏi các nước phải có sự mở cửa, sự giao lưu, buôn bán hợp tác với các nước trên Thế giới mà đặc biệt là các nước Tư bản phát triển. Hay nói cách khác là cần phải có một chính sách chiến lược Ngoại giao có tinh thần đoàn kết quốc tế. Trước tình hình đó, Đảng và Nhà nước ta đã vận dụng sáng tạo tư tưởng đoàn kết quốc tế của Bác. Trải qua bốn mươi hai năm từ 1969 tới 2011, tư tưởng đó vẫn giữ nguyên giá trị, một giá trị mang tính thời đại.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY