Tự động nhận dạng biển số đăng ký xe trong ảnh chụp từ camera

TỰ ĐỘNG NHẬN DẠNG BIỂN SỐ ĐĂNG KÝ XE TRONG ẢNH CHỤP TỪ CAMERA AUTOMATIC LICENSE PLATE RECOGNIZATION IN CAMERA PICTURES SVTH: DOÃN ĐẠT PHưỚC NGUYỄN ĐỒNG HẢI PHưƠNG Lớp: 05D1, Trường Đại học Bách Khoa GVHD: THS TRẦN THÁI ANH ÂU Khoa Điện kỹ thuật, Trường Đại học Bách Khoa TÓM TẮT Nghiên cứu này trình bày một cách tiếp cận trong việc xác định và nhận dạng biển số đăng ký xe của Việt Nam với dữ liệu đầu vào là ảnh chụp từ camera. Để giải quyết vấn đề này, nghiên cứu phải giải quyết ba bài toán riêng rẽ là: xác định vị trí biển số xe, tách ký tự và nhận dạng các ký tự. Phương pháp xuyên suốt được sử dụng trong nghiên cứu này để giải quyết các bài toán đặt ra là phương pháp Hình thái học. Ngoài ra, để nâng cao hiệu quả trong việc xác định vị trí biến số xe, nghiên cứu đã sử dụng thêm Phép biến đổi Hough. Nghiên cứu đã tiến hành thực nghiệm trên cơ sở ảnh chụp biển số đăng ký xe máy của Việt Nam và đưa ra đánh giá về mặt hiệu quả của phương pháp đã được sử đụng đồng thời đưa ra những hướng áp dụng nghiên cứu này. ABSTRACT This study presents an approach to Vietnamese license plate localization and recognition in camera picture. To deal with this problem, this consist three main modules: License Plate detection (LPD), License Plate Character segmentation and Optical Character Recognition (OCR). The main method used in this study to deal with modules is Morphology. Besides, we also uses Hough Transformation to enhance the effect of detecting License Plate region. This study does an experiment in the input database of Vietnamese License Plate pictures and evaluates the effect of the methods used in the research and also presents the application of this research. 1. Mở đầu: Cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật và nhu cầu đi lại ngày càng tăng số lượng phương tiện giao thông trên đường ngày càng xuất hiện nhiều. Với số lượng phương tiện giao thông lớn và còn không ngừng tăng lên như vậy đã làm nảy sinh nhiều vấn đề trong việc kiểm soát cũng như quản lý các phương tiện. Để giải quyết vấn đề này nhu cầu đặt ra là áp dụng các hệ thống tự động. Một trong nhưng hệ thống như vậy là hệ thống tự động nhận dạng biển số xe là hệ thống có khả năng thu nhận hình ảnh cũng như là „đọc‟ và „hiểu‟ các biển số xe một cách tự động. Một hệ thống như vậy có thể được sử dụng trong rất nhiều các ứng dụng chẳng hạn như: trạm cân và rửa xe tự động hoàn toàn, bãi giữ xe tự động, kiểm soát lưu lượng giao thông hay trong các ứng dụng về an ninh như tìm kiếm xe mất cắp Như mọi hệ thống tự động khác, hệ thống như vậy cũng sẽ yêu cầu có cả phần cứng lẫn phần mềm. Phần cứng của nó có phần chính sẽ là một camera có tác dụng thu nhận hình ảnh còn phần mềm sẽ có tác dụng xử lý hình ảnh đó. Với sự phát triển của kỹ thuật điện tử, các camera sẽ dễ dàng có khả năng thu nhận được hình ảnh do đó mà vấn đề đặt ra và luôn là vấn đề quan trọng nhất trong hệ thống, quyết định tính hiệu quả của hệ thống xử lý ảnh như vậy sẽ là phần mềm xử lý ảnh. Với vai trò như đã phân tích ở trên nghiên cứu này tập trung vào giải quyết các vấn đề đặt ra khi xử lý ảnh để đưa ra chính xác biển số đăng ký xe. Với sự phổ biến của xe máy trên các đường phố ở Việt Nam nghiên cứu đã tập trung vào đối tượng là biển số đăng ký xe máy để thu thập hình ảnh làm cơ sở dữ liệu cho việc xử lý. Yêu cầu của bài toán là áp dụng các thuật toán thích hợp tìm vùng chứa biển số, trích vùng biển số, cách li các kí tự trên biển số, từ đó máy tính có khả năng xử lí và nhận dạng được. Có thể tóm tắt yêu cầu của bài toán theo sơ đồ như sau:

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY