Trình bày định nghĩa và nội dung định nghĩa vật chất của Lê Nin. Nêu lên ý nghĩa thực tiễn và bài học áp dụng cho bản thân

- Từ “định nghĩa vật chất của Lê Nin” ta có thể tự tin thực hiện những hành động, có thể bỏ qua quan điểm của chủ nghĩa duy tâm, bác bỏ thuyết không thể biết để tiến hành thực hiện những hoạt động trong cuộc sống với suy nghĩ mọi vấn đề đều có câu trả lời ở các mộc thời gian khác nhau.Từ đó mỗi cá nhân có thể đưa ra những lý giải của bản thn mình,tự tin hơn trong cuộc sống. - Trong hoạt động thực tiễn và lý luận nếu áp dụng “Định nghĩa vật chất LeNin” sẽ gip có sự gắn bó chặt chẽ với nhau. Lý luận phải gắn bó với thực tiễn lý luận không gắn bó với thực tiễn sẽ trở thành lý luận xuông giáo điều. Còn hoạt động thực tiễn cũng phải gắn với lý luận. Nếu hoạt động thực tiễn không gắn bó với lý luận thì sẽ rơi và tình trạng mò mẫn, mù quáng. Hoạt động lý luận (đối xứng lý tính và tự giác): bất kỳ một lý luận nào thì phải được xây dựng trên cơ sở xuất phát từ nhu cầu bức xúc của đời sống thực tiễn và nhằm để giải quyết được nhu cầu đó.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY