Triển khai hệ thống mail exchange server 2003 cho doanh nghiệp

Mục lục. 3 Phần I: Lời mở đầu. 3 Phần II: Nội dung. 3 Chương 1: Mail Server. 3 1. Các khái niệm cơ bản. 3 1.1 Hệ điều hành Windows Server 2003. 3 1.2 DNS là gì?. 3 1.3 IIS là gì?. 3 1.4 Active Directory. 3 1.5 Server là gì3 1.6 Các loại server. 3 2.Mail server. 3 2.1 Mail server là gì?. 3 2.2 Cấu hình Mail server. 3 2.3 Một số mô hình. 3 2.4 Các bước triển khai một hệ thống mail server. 3 Chương 2. Tìm hiểu về hệ thống Mail Exchange 2003. 3 1.Giới thiệu 1 số giao thức được sử dụng trong hệ thống mail.3 1.4MIME3 2.Giới thiệu về hệ thống mail.4 2.1 Mail Gateway.4 2.2 MailHost.4 2.3 MailServer.4 2.4 MailClient4 3.Một số hệ thống Mail thường dung.4 3.1 Hệ thống Mail cục bộ.4 3.2 Hệ thống Mail cục bộ có kết nối ngoài.4 3.3 Hệ thống 2 domain và một Gateway.4 4. Một số khái niệm.4 4.1 Mail User Agent.4 4.2 Mail Transfer.4 4.3 MailBox.4 4.4 Hàng đợi Mail(Mail Queue).4 4.5 Asia mail.4 5. Mail Exchange 2003 Server.4 5.1 Một số phiên bản chính thức của Exchange.5 5.2 Kiểm tra Active Directory.5 5.3 Cấu hình Microsoft Exchange 2003.5 5.3.1 Khởi động các dịch vụ trong Exchange 2003.5 5.3.2 Quản lý tài khoản Mail5 5.3.3 Administrative và Routing Group.5 5.4 Microsoft Outlock Web Access.5 5.5 Thiệt lập một số luật phân phối message.5 6.Public Folder.(thư mục chứa các thông tin dung chung).5 6.1 Các thành phần trong Public Folder.5 6.2 Quản lý Public Folder.5 7. Một số thao tác quản lý Mail Exchange Server.5 7.1 Lập chính sách nhận thư.5 7.2 Quản lý Storage Group.5 8.Một số tiện ích cần thiết của Mail Exchange Server.5 Chương 3: Cài đặt Mail Exchange 2003. 5 I.Các bước tiến hành cài đặt máy chủ Mail Exchange. 5 1. Cài đặt hệ điều hành Windows Server 2003. 5 2. Cài đặc Antivirut5 3. Update Windows, Update Antivirus, Disable các dịch vụ không cần thiết, cấu hình Group Polocy nâng cao tính bảo mật, Enable FireWall chỉ cho phép các dịch vụ cấn thiết.5 4. Cài đặt DNS, cấu hình DNS. 5 6. Cài đặt Active Directory. 6 7. Cài đặt Microsoft Exchange Server 2003. 6 8. Cài đặt Microsoft Exchange Server 2003 trên một máy chủ khác (Additions). 6 II. Chuẩn bị cài Mail Exchange Server 2003. 6 1.Cài đặt DNS, Active Directory hoàn chỉnh. 6 2.Cho đĩa CD Cài đặt Microsoft Exchange Server 2003 tìm file Setup.exe chạy. 6 3.Chạy file Setup.exe. 6 4.Chọn Deploy the First exchange 2003 server. 6 5.Chọn Options New Exchange 2003 Intallation. 6 III. Các bước cài đặt Mail Exchange 2003. 6 1.Windows yêu cầu windows mới hơn 2003. 6 2.Cài đặt compenent như IIS, NNTP, SMTP, ASP.NET. 6 3.Kiểm tra hệ thống Windows hoạt động. 6 4.Text hệ thống. 6 5.Chạy setup.exr. 6 6.Chạy DomainPrep. 6 7.Tiến hành cài đặt6 Chương 4: Kiểm thử:6 1.Kết quả chạy thử chương trình. 6 3.Lỗi trong quá trình sử dụng. 6 5.Bảo trì hệ thống. 6 Phần III: Kết luận chung. 7 III.1 Ưu điểm7 III.2 Nhược điểm7 III.3 Hướng phát triển đề tài

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY