Trắc ngiệm mạng máy tính

An toàn mạng theo nghĩa là bảo vệ và đảm bảo an toàn . Tài nguyên.của mạng. ARP tìm địa chỉ vật lý của trạm đích để tầng . Liên kết dữ liệu xây dựng khung thông tin (Frame). ATM có tốc độ trao đổi thông tin từ . 155 Mbps đến 622 Mbps Bảo mật là kỹ thuật che dấu thông tin không cho phép các thực thể. Không được quyền truy xuất Bảo vệ các tài nguyên thông tin trên mạng là cần thiết và cấp bách, vì. Nhiều người sử dụng và phân tán về mặt vật lý Các giao thức ứng dụng hoạt động trên. Tầng ứng dụng. Các mạng máy tính được thiết kế và cài đặt theo quan điểm . Có cấu trúc đa tầng . Các tầng của mô hình OSI theo thứ tự nào dưới đây ? Vật lý, liên kết dữ liệu, mạng, vận tải, phiên, trình diễn và ứng dụng. Các trạm của mạng cục bộ Token Ring hoạt động như là một bộ chuyển tiếp (Repeater) hỗ trợ cho sự Khuếch đại tín hiệu suy hao Cáp nối có khoảng cách xa, sử dụng Repeater để Khuếch đại tín hiệu. Cấu trúc khuôn dạng của địa chỉ IP lớp A là. Bit 1: 0, bit 2- 8: NetID, 9-32: HostID Cấu trúc khuôn dạng của địa chỉ IP lớp B là. Bit 1-2: 10, bit 3- 16: NetID, 17-32: HostID Cấu trúc khuôn dạng của địa chỉ IP lớp C là. Bit 1-3: 110, bit 4- 24: NetID, 25-32: HostID Cấu trúc khung thông tin của Frame Relay đơn giản hơn so với khung của X.25, vì : a Sử dụng một phần các chức năng ở tầng 2 và không có Header của tầng mạng. Chuẩn nào dưới đây đặc tả về chuẩn kiến trúc mạng cục bộ cho Ethernet, bao gồm các chuẩn tầng vật lý và tầng con MAC. b IEEE802.3. Chuẩn H.323 là một tập các giao thức và thủ tục cung cấp các dịch vụ đa phương tiện với thời gian thực qua mạng. Mạng đường dài WAN. Chức năng của tầng liên kết dữ liệu là . a Tạo khung thông tin (Frame), Chức năng của tầng mạng là . a Thực hiện chọn đường Chức năng của tầng trình bày là chuyển đổi. b Ngôn ngữ người sử dụng về ngôn ngữ chung của mạng Chức năng của tầng vận chuyển là . a Vận chuyển thông tin giữa các máy chủ (End to End). Chức năng của tầng vật lý là . a Đảm bảo các yêu cầu truyền/nhận các chuỗi bít qua các phương tiện vật lý. Chuyển mạch mềm có khả năng tích hợp các ứng dụng. .a Của nhà cung cấp dịch vụ khác nhau Công nghệ ADSLlà công nghệ đường dây thuê bao số truy nhập. d Đối xứng

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY