Tổng quan về Tòa soạn báo điện tử

MỤC LỤC Chương 1. TỔNG QUAN .5 1. VÌ SAO CHÚNG TÔI CHỌN “TÒA SOẠN BÁO ĐIỆN TỬ” ? .5 1.1. Cách nhìn nhận về báo điện tử : 5 1.2. Sự vượt trội của báo điện tử so với báo giấy thông thường 6 1.3. Sự thành công của các tờ báo điện tử hiện nay .7 1.4. Sự gia tăng về số lượng độc giả của các báo điện tử 9 1.5. Mục tiêu đề tài .10 1.5.1 Tìm hiểu Bộ portal mã nguồn mở DotNetNuke 10 1.5.2 Xây dựng tòa soạn báo điện tử 11 2. LÝ DO CHỌN DOTNETNUKE LÀM NỀN TẢNG ỨNG DỤNG .11 2.1. Tính mới và tính mở của DotNetNuke 12 2.2. Kiến trúc và tính đóng gói của DotNetNuke 14 2.2.1 Kiến trúc của DotNetNuke 14 2.2.2 Tính đóng gói của DotNetNuke 15 2.3. Tính tiện dụng của DotNetNuke .19 2.4. Triển vọng của DotNetNuke .22 2.5. DotNetNuke và việc xây dựng một tờ báo điện tử .23 3. CÔNG CỤ HỖ TRỢ VIỆC LẤY TIN TỰ ĐỘNG 24 3.1. Tính khả thi của việc lấy tin tự động 24 3.1.1 Tổng quan 24 3.1.2 Cơ sở lý thuyết 24 3.1.3 Phương án giải quyết .27 3.1.4 Kết luận .30 3.2. Công cụ hỗ trợ việc thu thập tin tức từ các báo điện tử khác .30 Chương 2. PHÂN TÍCH HIỆN TRẠNG 31 1. PHÂN TÍCH YÊU CẦU HỆ THỐNG 32 1.1. Yêu cầu chức năng, phi chức năng và các yêu cầu khác 32 1.2. Nhận xét và định hướng 34 2. THAM KHẢO QUY TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA TÒA SOẠN ĐIỆN TỬ BÁO TUỔI TRẺ 34 2.1. Mô hình hệ thống 34 2.1.1 Mô hình ứng dụng .34 2.1.2 Các tác nghiệp của hệ thống 43 3. ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 50 3.1. Sơ đồ tổ chức .51 3.2. Mô tả hoạt động 52 3.3. Mô hình DFD Quan niệm hệ thống mới .54 3.3.1 Mô hình DFD Cấp 1 54 3.3.2 Mô hình DFD Cấp 2 56 3.3.3 Mô hình DFD Cấp 3 60 3.4. Sưu liệu phần mô hình quan niệm hệ thống mới 61

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY