Tổng quan, kỹ thuật đảm bảo chất lượng dịch vụ QoS IP và mô hình ứng dụng đảm bảo QoS IP

Đề tài: Tổng quan, kỹ thuật đảm bảo chất lượng dịch vụ QoS IP và mô hình ứng dụng đảm bảo QoS IP MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ QOS 1.1. CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ QoS VÀ CÁC THAM SỐ QoS 1.1.1. Các vấn đề chung của chất lượng dịch vụ QoS 1.1.2. Cấp độ dịch vụ GoS (Grade of Service) 1.1.3. Kiểu dịch vụ ToS và lớp dịch vụ CoS 1.1.4. Các tham số chất lượng dịch vụ 1.2 CÁC YÊU CẦU CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ 1.3. CÁC VẤN ĐỀ ĐỂ ĐẢM BẢO QoS 1.3.1 Cung cấp QoS 1.3.2 Điều khiển QoS 1.3.3 Quản lý QoS CHƯƠNG 2. KỸ THUẬT ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ IP 2.1. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ QOS IP 2.1.1 Lịch sử phát triển các mô hình QoS cho mạng IP 2.1.2. Các tham số chất lượng dịch vụ IP 2.1.3. Một số tham số cơ bản ảnh hưởng tới QoS IP thực tế 2.2. CÁC YÊU CẦU CHỨC NĂNG CHUNG CỦA IP QOS 2.3. CÁC KỸ THUẬT ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ IP 2.3.1. Kỹ thuật đo lưu lượng và màu hoá lưu lượng 2.3.2. Kỹ thuật quản lý hàng đợi tích cực 2.3.3. Kỹ thuật lập lịch cho gói tin 2.3.4. Kỹ thuật chia cắt lưu lượng CHƯƠNG 3. MÔ HÌNH ỨNG DỤNG ĐẢM BẢO QoS IP 3.1. MÔ HÌNH TÍCH HỢP DỊCH VỤ INTSERV 3.1.1. Các yêu cầu chức năng chung của IntServ 3.1.2 . Giao thức dành trước tài nguyên RSVP 3.2. MÔ HÌNH PHÂN BIỆT DỊCH VỤ DIFFSERV 3.2.1. Tổng quan về kiến trúc DiffServ 3.2.2. Miền phân biệt dịch vụ DS và điểm mã phân biệt dịch vụ DSCP 3.2.3. Các phương pháp xử lý gói trong DiffServ 3.3. IP QoS VÀ CHUYỂN MẠCH NHÃN ĐA GIAO THỨC MPLS KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY