Luận Văn Tổng Hợp

Phần 2 - Chuyên viên chính

Phần 2 - Chuyên viên chính


Phần II: Hành chính nhà nước và Công nghệ hành chính Chương trình Chuyên viên chính 1. Tại sao nói quản lý Nhà nước là một dạng quản lý xã hội đặc biệt? Anh/chị hãy phân biệt quản lý nhà nước và quản lý hành chính nhà nước? Lấy ví dụ để làm rõ sự khác biệt đó. 2. Quyết định quản lý hành chính n ...


Phần 2 - Chương trình tổng thể Cải cách thủ tục hành chính 2001-2010

Phần 2 - Chương trình tổng thể Cải cách thủ tục hành chính 2001-2010


CHƯƠNG TRÌNH TỔNG THỂ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH GIAI ĐOẠN 2001-2010 Bối cảnh ra đời Đại hội đại biểu Đảng cộng sản Việt Nam lần thứ IX (tháng 4/2001) bên cạnh việc khẳng định mục tiêu xây dựng nền hành chính nhà nước dân chủ, trong sạch, vững mạnh, từng bước hiện đại hoá đã đưa ra một loạt chủ trương, ...


Sự cần thiết khách quan của quản lý nhà nước đối với nền kinh tế

Sự cần thiết khách quan của quản lý nhà nước đối với nền kinh tế


Trình bày sự cần thiết khách quan của quản lý nhà nước đối với nền kinh tế. Liên hệ thực tiễn để chứng minh vai trò quản lý kinh tế của Nhà nước càng quan trọng trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, mở cửa và hội nhập kinh tế quốc tế ở nước ta hiện nay. Trả lời: 1. Sự cần thiết khách qu ...


Nội dung cơ bản của quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh tế đối ngoại

Nội dung cơ bản của quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh tế đối ngoại


Trình bày những nội dung cơ bản của quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh tế đối ngoại. Liên hệ thực tế ở nước ta hiện nay để nêu lên những mặt hạn chế trong việc thực hiện những nội dung quản lý nêu trên của Nhà nước ta. Trả lời: 1. Nội dung cơ bản của quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh ...


Hệ thống các công cụ quản lý kinh tế của nhà nước

Hệ thống các công cụ quản lý kinh tế của nhà nước


Trình bày hệ thống các công cụ quản lý kinh tế của nhà nước. Lấy ví dụ thực tiễn để minh hoạ về sự tác động của một số công cụ đối với hoạt động của nền kinh tế mà Anh / Chị nắm vững nhất. Trả lời: 1.Hệ thống công cụ quản lý kinh tế của nhà nước: a) Khái niệm công cụ quản lý kinh tế cùa nhà n ...


Các phương pháp quản lý kinh tế của nhà nước

Các phương pháp quản lý kinh tế của nhà nước


Trình bày các phương pháp quản lý kinh tế của nhà nước. Liên hệ thực tiễn để minh hoạ về việc thực hiện chưa tốt các phương pháp đó của Nhà nước ta? Theo Anh /Chị nên đổi mới việc vận dụng các phương pháp quản lý kinh tế của Nhà nước theo những hướng chủ yếu nào? Trả lời: 1.Trình bày các phương ...


Các chức năng quản lý kinh tế của nhà nước

Các chức năng quản lý kinh tế của nhà nước


Trình bày các chức năng quản lý kinh tế của nhà nước. Liên hệ thực tiễn để nêu lên những hạn chế trong việc thực hiện các chức năng trên của Nhà nước ta hiện nay. Trả lời: 1.Trình bày các chức năng quản lý kinh tế của nhà nước: Có 4 chức năng cơ bản, đó là: Định hướng cho sự vận động và phát ...


Sự cần thiết khách quan của việc thực hiện quan hệ kinh tế đối ngoại đối với các quốc gia nói chung và đối với Việt Nam nói riêng

Sự cần thiết khách quan của việc thực hiện quan hệ kinh tế đối ngoại đối với các quốc gia nói chung và đối với Việt Nam nói riêng


Trình bày sự cần thiết khách quan của việc thực hiện quan hệ kinh tế đối ngoại đối với các quốc gia nói chung và đối với Việt Nam nói riêng? Quá trình hội nhập kinh tế quốc tế đã và đang đưa lại những cơ hội và thách thức gì đối với nền kinh tế Việt Nam. Trả lời: 1.Trình bày sự cần thiết khác ...


Các hình thức của kinh tế đối ngoại

Các hình thức của kinh tế đối ngoại


Trình bày các hình thức của kinh tế đối ngoại. Liên hệ thực tiễn ở nước ta để nêu lên những khó khăn, thuận lợi trong việc thực hiện các hình thức kinh tế đối ngoại nêu trên? Nhà nước cần có những giải pháp gì để khắc phục những khó khăn, trở ngại đó? Trả lời: 1.Trình bày nội dung cơ bản của qu ...


Phần 1 - Chương trình chuyên viên

Phần 1 - Chương trình chuyên viên


Phần I – Lớp chuyên viên 1. Quyền lực chính trị là gi? Tại sao nói quyền lực nhà nước là loại hình quyền lực quan trọng nhất trong quyền lực chính trị? 2. Hệ thống chính trị là gì? Phân tích các yếu tố cấu hình thành hệ thống chính trị. 3. Anh /Chị hãy trình bày cấu trúc của hẹ thống chính trị ở ...


Tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch chuyên viên chính

Tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch chuyên viên chính


Tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch Chuyên viên chính (01.002) 1. Chức trách: Là công chức chuyên môn nghiệp vụ trong hệ thống quản lý Nhà nước, quản lý sự nghiệp giúp lãnh đạo các đơn vị cấu thành (Vụ, Cục), lãnh đạo cấp tỉnh (Sở, UBND) chỉ đạo quản lý một lĩnh vực nghiệp vụ. Nhiệm vụ cụ thể: - Chủ t ...


Tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch giảng viên chính

Tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch giảng viên chính


Tiêu chuẩn nghiệp vụ Ngạch Giảng viên chính (15.110) 1. Chức trách: Là công chức chuyên môn đảm nhiệm vai trò chủ chốt trong giảng dạy và đào tạo ở bậc đại học, cao đẳng và sau đại học, thuộc một chuyên ngành đào tạo của trường đại học, cao đẳng. Nhiệm vụ cụ thể: - Giảng dạy có chất lượng giáo ...


Tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch kỹ sư chính

Tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch kỹ sư chính


Tiêu chuẩn ngạch Kỹ sư chính - Mã số: 13.094 1. Chức trách: Là viên chức chuyên môn kỹ thuật, chịu trách nhiệm thực hiện hoặc chủ trì tổ chức thực hiện các nhiệm vụ công nghệ có độ phức tạp trung bình đến độ phức tạp cao (nhiệm vụ công nghệ cấp cơ sở, hoặc một phần nhiệm vụ công nghệ cấp Bộ, ngàn ...


Tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch nghiên cứu viên chính

Tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch nghiên cứu viên chính


Tiêu chuẩn ngạch Nghiên cứu viên chính - Mã số 13.091 1. Chức trách: Là viên chức chuyên môn làm công tác nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, thực hiện hoặc chủ trì tổ chức thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu vì ứng dụng có độ phức tạp cao (chương trình, đề tài, dự án cấp bộ, ngành hoặc một ph ...


Tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch thư viện viên chính

Tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch thư viện viên chính


1. Chức trách: Là công chức chuyên môn nghiệp vụ thư viện từ cấp tỉnh và tương đương trở lên; chủ trì, tổ chức và xây dựng công tác chuyên môn có độ phức tạp cao. Nhiệm vụ cụ thể: - Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện, các hoạt động chuyên môn thư viên. - Tham gia biên soạn các quy trình ...


Đề thi tuyển dụng Ngân hàng ACB

Đề thi tuyển dụng Ngân hàng ACB


Tai quái là đềIQ này không được phép dùng máy tính cá nhân , cũng chẳng được dùng giấy nháp mới dã man. Ma` neu' nhap' vao` de`, bi, phat' hien. la` bi. loai luon ^^! - 43 câu trong vòng 25 phút. Cấu trúc đềthi gồm 6 trang chia làm 3 phần chính: Thửkhảnăng tính nhẩm (tính tổng các sốlẻtừ1 đế ...


Trắc nghiệm nhân viên tín dụng ngân hàng Sacombank

Trắc nghiệm nhân viên tín dụng ngân hàng Sacombank


CÂU HỎI KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM NHÂN VIÊN TÍN DỤNG NGÂN HÀNG SACOMBANK 2010 Kỹ năng làm việc với các con số Ứng viên chọn một trong các phương án trả lời dưới đây (A ; B ; C ; D) để điền vào Phiếu trả lời trắc nghiệm kèm theo. Câu hỏi 1: Tốc độ tăng lợi nhuận của Công ty X ở thời điểm 31/08/200 ...


Đề thi tuyển dụng Ngân hàng VPBank

Đề thi tuyển dụng Ngân hàng VPBank


Đề thi : Câu 1: Nêu hiểu biết của mình về Tín dụng NH. Những yêu cầu đặt ra cho người làm nghề tín dụng. Đưa ra những cơ sở chứng minh mình có đủ điều kiện làm cán bộ tín dụng VPBANK. (20đ) Câu 2: Vốn lưu động của một Doanh nghiệp bao gồm những thành phần nào? Cách xác định nhu cầu vay vốn lưu ...


Không có gì mới Jcreator

Không có gì mới Jcreator


Đơn xin việc Kính gửi: . Tôi là giới tính . năm sinh tuổi sau khi tốt nghiệp .,thông qua việc tìm hiểu công ty, tôi có nguyện vọng làm việc tại công ty. Được công ty tuyển dụng là niềm vinh dự của tôi. Tôi sẽ nỗ lực học tập, làm việc chăm chỉ, tuân thủ nghiêm túc kỷ luật lao động, không ngừng cầu ti ...


Di sản thừa kế - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn

Di sản thừa kế - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn


Thừa kế và di sản thừa kế là vấn đề mang tính kinh tế, mang tính xã hội truyền thống nhưng cũng là vấn đề phức tạp về mặt pháp lý. Có thể nói, di sản thừa kế là yếu tố quan trọng hàng đầu trong việc làm phát sinh và thực hiện quan hệ dân sự về thừa kế. Đích cuối cùng của tranh chấp thừa kế chính là ...