Luận Văn Tổng Hợp

Đề thi và đáp án giáo viên dạy giỏi môn thể dục

Đề thi và đáp án giáo viên dạy giỏi môn thể dục


Cấu trúc chương trình cũ có hai phần " bắt buộc và tự chọn ". - Chương trình mới kế thừa cấu trúc này, nhưng mở rộng phần tự chọn có thêm các nội dung ôn tập, kiểm tra cuối học kỳ, cuối năm học, rèn luyện thể chất và dự phòng tạo thành phần mềm của chương trình. Trong phần bắt buộc cũng có độ lin ...


Đáp án đề thi giáo viên dạy giỏi môn Toán năm 2003 - 2004, tỉnh Quảng Bình

Đáp án đề thi giáo viên dạy giỏi môn Toán năm 2003 - 2004, tỉnh Quảng Bình


Quy trình soạn bài và thực hiện một tiết luyện tập toán trên lớp theo hướng đổi mới PPDH như sau : 1. Nghiên cứu tài liệu (1,5 điểm): + Xác định rõ ràng kiến thức cơ bản, kiến thức trọng tâm, kiến thức nâng cao hoặc mở rộng cho phép trong phần lý thuyết đã được học. + Nghiên cứu bài tập trong ...


Tài liệu ôn thi công chức nhà nước và bộ đề ôn thi công chức Nhà nước ngành thuế

Tài liệu ôn thi công chức nhà nước và bộ đề ôn thi công chức Nhà nước ngành thuế


Cơ cấu tổ chức, hoạt động của bộ máy nhà nước bảo đảm tính thống nhất của quyền lực nhà nước. Tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân, nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước thông qua các cơ quan đại diện do nhân dân lập ra. Các cơ quan khác của nhà nước đều bắt nguồn từ cơ quan đại diện dân cử, ...


Nội dung câu hỏi phỏng vấn đối với thi công chức cấp tỉnh

Nội dung câu hỏi phỏng vấn đối với thi công chức cấp tỉnh


Đề thi công chức: Nội dung câu hỏi phỏng vấn đối với thi công chức cấp tỉnh Đây là phần giới hạn cho trả lời vấn đáp. Lưu ý: Đây là nội dung thi của những năm trước 2010 nên vẫn áp dụng pháp lệnh cán bộ công chức. Các bạn tham khảo, vì luật hầu hết kế thừa từ pháp lệnh


Chuyên đề 02 - Hệ thống cơ quan trong tổ chức bộ máy Nhà nước

Chuyên đề 02 - Hệ thống cơ quan trong tổ chức bộ máy Nhà nước


Làm rõ được sự vị trí, vai trò, chức năng của các CQ TRONG BMNN trên cơ sở nhận thức về NN, NNPQ Những tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động của các CQ TRONG BMNN Phương thức tổ chức hoạt động của các CQ TRONG BMNN, Để đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi của XH và công dân Phương pháp: So sánh, phân tích, ...


Chuyên đề 4 - Thực hiện pháp luật và áp dụng pháp luật

Chuyên đề 4 - Thực hiện pháp luật và áp dụng pháp luật


Pháp luật là hệ thống các quy phạm (quy tắc hành vi hay quy tắc xử sự) có tính chất bắt buộc chung và được thực hiện lâu dài nhằm điều chỉnh các quan hệ XH, do Nhà nước ban hành hoặc thừa nhận, thể hiện ý chí nNhà nước và được Nhà nước bảo đảm thực hiện bằng các biện pháp tổ chức, giáo dục, thuyết p ...


Chuyên đề 4 - Những vấn đề cơ bản về pháp luật và pháp chế xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Chuyên đề 4 - Những vấn đề cơ bản về pháp luật và pháp chế xã hội chủ nghĩa Việt Nam


PL là các quy tắc xử sự (quy tắc hành vi) PL do NN ban hành hoặc thừa nhận và bảo đảm thực hiện PL để điều chỉnh các quan hệ xã hội PL nhằm hướng tới duy trì tật tự, ổn định và thúc đẩy sự phát triển các quan hệ xã hội


Chuyên đề 04 - Pháp luật pháp chế xã hội chủ nghĩa

Chuyên đề 04 - Pháp luật pháp chế xã hội chủ nghĩa


Làm rõ khái niệm, vai trò, chức năng của PL trên cơ sở nhận thức chung về PL, LPXHCN; Những tiêu chí đánh giá hiệu quả tác động của PL vào các quan hệ XH; Phương thức tác động của PL đối với các quan hệ xã hội.


Chuyên đề - Luật hành chính và xét xử hành chính

Chuyên đề - Luật hành chính và xét xử hành chính


NỘI DUNG CĐ I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ LHC 1. Quan niệm chung; 2. Đối tượng ĐC của LHC; 3. Một số chế định cơ bản của LHC: II. Xét xử HC- tài phán HC


Chuyên đề - Tài phán hành chính của giảng viên

Chuyên đề - Tài phán hành chính của giảng viên


I. Tthc (tphc) và luật tthc việt nam; ii. Thẩm quyền xét xử của tahc; iii. Quyền và nghĩa vụ của người tham gia tthc (tự nc); iv. Thủ tục xét xử vụ án hc; v. Biện pháp nâng cao hđ tphc.


Chuyên đề 5 - Luật hành chính và xét xử hành chính

Chuyên đề 5 - Luật hành chính và xét xử hành chính


I.Khái quát chung về LHC II.Các chế định cơ bản của LHC III. Xét xử hành chính


Chuyên đề 06 - Lý luận chung về hành chính nhà nước

Chuyên đề 06 - Lý luận chung về hành chính nhà nước


Quyền lực của nhà nước được phân chia thành 3 quyền: + Quyền lập pháp (Quốc hội – Nghị viện) + Quyền hành pháp (Chính phủ) + Quyền tư pháp (Viện kiểm sát, Tòa án) * Các xã hội có nhà nước trong các thời đại lịch sử khác nhau thì có các thể chế nền hành chính khác nhau. * Trong một thời đ ...


Chuyên đề 7 - Tổ chức hành chính Nhà nước

Chuyên đề 7 - Tổ chức hành chính Nhà nước


Là mt b phn cđa BMNN, thc thi quyỊn lc nhà nước=> hoạt đng cđa n mang tính công quyỊn * đưỵc thành lp nhằm đưa HP, pháp lut vào đi sng xã hi * Chịu s kiĨm soát chỈt ch cđa Lp pháp và các tỉ chc dân cư * Mơc tiêu cđa các tỉ chc HCNN thưng quá nhiỊu và ảnh hưng đn nhiỊu nhm lỵi ích khác nhau trong ...


Chuyên đề 09 - Quyết định quản lý hành chính nhà nước

Chuyên đề 09 - Quyết định quản lý hành chính nhà nước


Khái niệm cuả quyết định quản lý hành chính nhà nước: - Quyết định quản lý hành chính nhà nước mang tính pháp lý nhằm tác động vào các quá trình xã hội và hành vi của công dân. - Mọi tổ chức, cơ quan nhà nước, công dân thuộc đối tượng thi hành đều phải thực hiện, nếu không tự giác thực hiện sẽ b ...


Chuyên đề 09 - Kỹ năng ban hành quyết định quản lý

Chuyên đề 09 - Kỹ năng ban hành quyết định quản lý


Khái niệm quản lý: - Quản lý vô sinh - Quản lý sinh học - Quản lý xã hội + Khái niệm quyết định quản lý: Quyết định quản lý nhà nước là kết quả củả sự thể hiện ý chí đơn phương của các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền (thành văn hoặc không thành văn) được ban hành trên cơ sở quy định ...


Chuyên đề 10 - Cải cách hành chính hướng đến nền hành chính hiệu lực, hiệu quả

Chuyên đề 10 - Cải cách hành chính hướng đến nền hành chính hiệu lực, hiệu quả


Nền hành chính nhà nước Nền hành chính nhà nước là một chỉnh thể bao gồm các yếu tố cơ bản cấu thành sau: Thể chế hành chính nhà nước Tổ chức,bộ máy HCNN Đội ngũ cán bộ,công chức nhà nước Tài chính công


Chuyên đề 11 - Kiểm soát đối với quản lý hành chính nhà nước

Chuyên đề 11 - Kiểm soát đối với quản lý hành chính nhà nước


1- Quan niệm về kiểm soát đối với quản lý hành chính nhà nước 2- Lý do kiểm soát đối với QLHCNN 3- Các phương thức kiểm soát đối với quản lý hành chính nhà nước 4- Hoạt động kiểm soát của các chủ thể đối với quản lý hành chính nhà nước


Chuyên đề 12 - Xây dựng và thực thi chính sách công

Chuyên đề 12 - Xây dựng và thực thi chính sách công


Chính sách được coi như môt bản kế hoạch hoạt động của môt tổ chức nói chung, thậm chí là của một cá nhân, được xây dựng công phu, có mục tiêu trong một bối cảnh cụ thể. Theo chính trị thì chính sách là bày tỏ quan điểm chính trị về đường lối sẽ thực hiện hoặc không thực hiện một hoặc các vấn đề n ...


Chuyên đề 13 - Tâm lý lãnh đạo

Chuyên đề 13 - Tâm lý lãnh đạo


Phương đõng: Theo Khổng Tử và thuyết âm dương ngũ hành về con người và sự khác nhau giữa người này với người khác. Lý của cái tâm – sự hỡnh thành, vận hành và hoạt động của cái TÂM – LOỉNG NGệễỉI. Giải thích người này và người khác khác nhau bằng Kinh Dịch lý số: nhâm, cầm, độn, toán, tử vi + Phươ ...


Chuyên đề 15 - Kỹ năng điều hành công sở hành chính nhà nước

Chuyên đề 15 - Kỹ năng điều hành công sở hành chính nhà nước


Các biện pháp động viên về vật chất: Lương, thưởng định kỳ, thưởng đột xuất, thưởng lễ tết, cung cấp đày đủ thiết bị làm việc. - Các biện pháp động viên về tinh thần: liên quan chủ yếu đến việc tin, dùng và ghi nhận đóng góp của các cá nhân. Điều này có thể đạt được thông qua : + Phân công công ...