Luận Văn Tổng Hợp

Ôn thi tài chính tiền tệ - Chuyên viên Ngân hàng nhà nước

Ôn thi tài chính tiền tệ - Chuyên viên Ngân hàng nhà nước


Đề thi Lý thuyết Tài chính Tiền tệ (ôn thi công chức vào NHNN Việt Nam) Phần I: Câu hỏi lựa chọn Chương 2: Tài chính doanh nghiệp. Chương 3: Ngân sách Nhà nước. Chương 5: Thị trường Tài chính. Chương 7: Những vấn đề cơ bản về Lãi suất Chương 8: Ngân hàng Thương mại . Chương 9: Quá trìn ...


Đề thi ôn và đáp án Tin học A dùng cho thi công chức Hải quan, thuế, tài chính, giáo dục

Đề thi ôn và đáp án Tin học A dùng cho thi công chức Hải quan, thuế, tài chính, giáo dục


Bộ Đề thi tin học dùng trong thi công chức hải quan, thuế, tài chính, giáo dục, có kèm đáp án để các bạn ôn tập tốt cho kỳ thi. Bộ đề thi sát với phần đề thi tin học chủ yếu là Win, word, excel, mà các năm đã ra. Chúc các bạn công thành danh toại.


Tài liệu thi công chức Hải Quan môn Tin học 2011

Tài liệu thi công chức Hải Quan môn Tin học 2011


Câu 1: Bộ nhớ RAM và ROM là bộ nhớ gì? a/ Secondary memory b/ Receive memory c/ Primary memory d/ Random access memory Câu 2: Phát biểu nà o sau đây là sai: a. Đơn vị điều khiển (Control Unit) chứa CPU, điều khiển tất cả các hoạt động của máy. b. CPU là bộ nhớ xử lý trung ương, thực hiện việc ...


Hướng dẫn ôn tập môn tin học văn phòng (Phục vụ thi tuyển cán bộ công chức) Năm 2011

Hướng dẫn ôn tập môn tin học văn phòng (Phục vụ thi tuyển cán bộ công chức) Năm 2011


HƯỚNG DẪN ÔN TẬP MÔN TIN HỌC VĂN PHÒNG ( Phục vụ thi tuyển cán bộ công chức ) Năm 2011 Gồm 50 câu hỏi môn Word và 55 câu hỏi Excel trắc nghiệm kèm theo đáp án HƯỚNG DẪN ÔN TẬP MÔN TIN HỌC VĂN PHÒNG (Phục vụ thi tuyển cán bộ công chức) LỜI NÓI ĐẦU Để thực hiện và triển khai tốt việc thi tuyển công ...


Giới thiệu luật cán bộ công chức 2008 có hiệu lực từ ngày 01/01/2010

Giới thiệu luật cán bộ công chức 2008 có hiệu lực từ ngày 01/01/2010


Các quan hệ xã hội mà luật hành chính điều chỉnh có thể chia thành bốn nhóm sau đây: Thứ nhất, các quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình thực hiện các hoạt động chấp hành và điều hành của các cơ quan quản lý nhà nước. Thứ hai, các quan hệ hình thành trong hoạt động tổ chức và công tác nội bộ ...


Đề tài Ôn tập thi tuyển công chức ngành thuế năm 2010 Ngạch chuyên viên Kiểm soát viên

Đề tài Ôn tập thi tuyển công chức ngành thuế năm 2010 Ngạch chuyên viên Kiểm soát viên


HỘI KẾ TOÁN TP.HỒ CHÍ MINH ÔN TẬP THI TUYỂN CÔNG CHỨC NGÀNH THUẾ NĂM 2010 Ngạch chuyên viên & Kiểm soát viên I. VĂN BẢN LUẬT 1. Luật số 22/2008/QH12 -Luật công chức (có hiệu lực từ ngày 01/01/2010); 2. Nghị định số 06/2010/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 15/3/2010); 3. Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ( ...


Tài liệu thi tuyển công chức: Hệ thống pháp luật công chức.

Tài liệu thi tuyển công chức: Hệ thống pháp luật công chức.


Tài liệu thi tuyển công chức : hệ thống pháp luật công chức. Trình bày theo dạng phao thi. Bao gồm : 1. Kế hoạch cải cách hành chính 2. Kỹ năng soạn thảo văn bản 3. Luật tổ chức HĐND và UBND tỉnh và huyện. 4. Luật tổ chức HĐND và UBND 5. Nghị định 08/2007/NĐ-CP 6. Nghị định 09/2007/NĐ-CP 7. Nghị đị ...


Tổng hợp đề thi đầu vào từ các ngân hàng

Tổng hợp đề thi đầu vào từ các ngân hàng


Đề thi nghiệp vụ giao dịch viên Lienvietbank I - Lý thuyết 1- Hãy trình bày chế độ kế toán hiện hành của chứng khoán sẵn sàng bán ra? 2- Trong giao dịch thư điện tử, vì sao chỉ có lệnh huỷ nợ chứ không có lệnh huỷ có? 3 - Hãy kể những nghiệp vụ chuyển tiền liên ngân hàng đang được sử dụng hiện na ...


Chuyên đề Những vấn đề cơ bản về nhà nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Chuyên đề Những vấn đề cơ bản về nhà nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam


Theo học thuyết Mác-Lênin, trong xã hội cộng sản nguyên thuỷ, cơ sở kinh tế là chế độ sở hữu công cộng đối với tư liệu sản xuất và sản phẩm lao động. Cơ sở xã hội là tổ chức thị tộc được hình thành dựa trên yếu tố huyết thống. Trong điều kiện đó xã hội loài người chưa có nhà nước mà chỉ có các tổ ch ...


Tài liệu ôn thi công chức bảo hiểm 2011

Tài liệu ôn thi công chức bảo hiểm 2011


Hội đồng quản lý Bảo hiểm Xã hội Việt Nam (sau đây gọi là Hội đồng quản lý) giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo và giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách và thu, chi, quản lý, sử dụng các quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam. 2. Hội đồng quản lý gồm đại diện l ...


Tài liệu ôn tập thi công chức 2011

Tài liệu ôn tập thi công chức 2011


Phần Kiến thức chung: Tài liệu chuyên môn hướng dẫn Ngạch Cử nhân kinh tế: Tài liệu chuyên môn hướng dẫn Ngạch Cử nhân kế toán: Tài liệu chuyên môn hướng dẫn Ngạch Bác sỹ và CN YTCC: Hướng dẫn Thi Tiếng anh:


Đề cương ôn thi công chức năm 2011

Đề cương ôn thi công chức năm 2011


1. Chủ trì xây dựng và trình Ủy ban nhân dân thành phố: a) Dự thảo các quyết định, chỉ thị và các văn bản khác thuộc thẩm quyền ban hành của Ủy ban nhân dân thành phố về công tác dân tộc; b) Dự thảo kế hoạch 5 năm và hàng năm, chính sách, chương trình, đề án, dự án quan trọng về công tác dân tộc; ...


Đề thi và hướng dẫn chấm thi tuyển dụng công chức 2008 - Môn tin học

Đề thi và hướng dẫn chấm thi tuyển dụng công chức 2008 - Môn tin học


Câu 1: Trong Hệ điều hành MS DOS, độ dài tối đa của phần tên file là: A. 8 ký tự B. 6 ký tự C. 12 ký tự D. Không quy định Câu 2: Thiết bị thuộc bộ nhớ ngoài là: A. ROM B. Đĩa cứng C. Màn Hình D. RAM Câu 3: Trong hệ soạn thảo văn bản MS-Word, để chọn tất cả văn bản trong file đang mở, ta gõ tổ ...


Đề thi và hướng dẫn chấm thi tuyển dụng công chức 2009 - Môn tin học - Phần lý thuyết

Đề thi và hướng dẫn chấm thi tuyển dụng công chức 2009 - Môn tin học - Phần lý thuyết


Câu 1: Thiết bị nào không phải là bộ nhớ ngoài: A. CD Rom B. Flash C. Đĩa mềm D. ROM Câu 2: Trong hệ soạn thảo văn bản MS-Word, để chọn tất cả văn bản trong file đang mở, ta gõ tổ hợp các phím sau: A. CTRL + F B. CTRL + A C. CTRL + B D. CTRL + D Câu 3: Trong hệ soạn thảo văn bản MS-Word, đ ...


Đề thi và hướng dẫn chấm thi tuyển dụng công chức 2010 - Môn quản lý hành chính nhà nước

Đề thi và hướng dẫn chấm thi tuyển dụng công chức 2010 - Môn quản lý hành chính nhà nước


Câu 1: (30 điểm) Các nguyên tắc làm việc của cơ quan hành chính nhà nước? - Nguyên tắc làm việc theo chế độ tập thể kết hợp với chế độ cá nhân của người phụ trách và nguyên tắc theo chế độ thủ trưởng. - Nguyên tắc mỗi việc chỉ được giao cho một cơ quan, đơn vị, người phụ trách và chịu trách nhiệm ...


Tài liệu hành chánh nhân sụ

Tài liệu hành chánh nhân sụ


Cơ quan nhà nước trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm thường xuyên rà soát, định kỳ hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật; nếu phát hiện có quy định trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo hoặc không còn phù hợp với tình hình phát triển của đất nước thì tự mình hoặc kiến ngh ...


Tài liệu ôn tập thi công chức ngành bảo hiểm năm 2011

Tài liệu ôn tập thi công chức ngành bảo hiểm năm 2011


Tài liệu ôn tập thi công chức ngành bảo hiểm năm 2011 Lưu ý đây không phải là đề cương với chỉ đơn thuần là các câu hỏi mà là bài giảng và đáp án được biên soạn theo đề cương ban hành ngày 1/5/2011 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam để người thi hệ thống hóa lại kiến thức. Trích dẫn bài giảng : QUẢN LÝ ...


Ôn tập viết bài thu hoạch: Quản lý nhà nước về tài chính - Dùng cho thi công chức năm 2011

Ôn tập viết bài thu hoạch: Quản lý nhà nước về tài chính - Dùng cho thi công chức năm 2011


ÔN TẬP VIẾT BÀI THU HOẠCH : QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ TÀI CHÍNH - DÙNG CHO THI CÔNG CHỨC NĂM 2011 Tài liệu gồm 32 trang Trích dẫn : ÔN TẬP VIẾT BÀI THU HOẠCH I./ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ TÀI CHÍNH Tổng quan về quản lý tài chính công II./PHÁP LỆNH CÁN BỘ CÔNG CHỨC -Đối tượng nào là cán bộ công chức, ...


Các văn bản, tư liệu phục vụ học và làm: Môn quản lý nhà nước, chương trình chuyên viên

Các văn bản, tư liệu phục vụ học và làm: Môn quản lý nhà nước, chương trình chuyên viên


Giám sát, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật Văn bản quy phạm pháp luật phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giám sát, kiểm tra theo quy định của pháp luật. Việc giám sát, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật được tiến hành nhằm phát hiện những nội dung sai trái hoặc không còn phù hợp để kịp ...


10 câu hỏi ôn tập môn quản lý nhà nước và quản lý giáo dục

10 câu hỏi ôn tập môn quản lý nhà nước và quản lý giáo dục


Câu 10: Trình bày ý nghĩa, nội dung của công tác thanh tra, đánh giá, xếp loại hoạt động sư phạm của 1 giáo viên? Thanh tra hoạt động sư phạm của một giáo viên PTTH nhằm giúp đỡ GV nâng cao chất lượng GD và giảng dạy, giữ vững kỉ luật, khuyến khích sự cố gắng của GV đồng thời giúp hiệu trưởng và cá ...