Luận Văn Tổng Hợp

Đề tài Mô tả hệ thống, chức năng và phương hướng công chức bộ máy hành chính nhà nươc

Đề tài Mô tả hệ thống, chức năng và phương hướng công chức bộ máy hành chính nhà nươc


1 Khái niện Hành chính NN là hoạt động cuỉa các cơ quan thực thi quyền lực NN để quản lý, điều hành các lĩnh vực của đời sống Xh theo PL . Đó là CP và cơ quan chính quyền các cấp, không kể các tổ chức NN nhưng không nằm trong các cơ quan quỳen lực như DN và đơn vị sự nghiệp . Bộ máy HCNN được thi ...


Hỏi đáp nghị định 68/2006/NĐ-CP của chính phủ ban hành ngày 18/7/2007 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Hỏi đáp nghị định 68/2006/NĐ-CP của chính phủ ban hành ngày 18/7/2007 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí


Câu hỏi 1: Phạm vi điều chỉnh Nghị định 68 quy định việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí như thế nào ? Đáp : 1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, tiền, tài sản nhà nước và tài nguyên thiên nhiên. 2. Cơ quan, tổ chức quản lý, sử dụng lao động, thời gian lao động ...


Trình bày yếu tố Cấu thành và đặc điểm nền hành chính nhà nước ta

Trình bày yếu tố Cấu thành và đặc điểm nền hành chính nhà nước ta


Theo nghĩa rộng : Hành chính là hoạt động quản lý, điều hành công việc của mọi tổ chức n nước cũng như của DN, các tổ cjhức chính trị, tổ chức chính trị, XH . theo chức năng, điều lệ của tổ chức . -.Hành chính NN là hoạt động cuỉa các cơ quan thực thi quyền lực NN để quản lý, điều hành các lĩnh vực ...


Các loại cơ quan nhà nước nước ta

Các loại cơ quan nhà nước nước ta


Các cơ quan quyền lực NN (QH là cơ quan q lực cao nhất, HĐND là cơ quan q lực nhà nước ở địa phương) - Các cơ quan HC NN gồm : CP, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, c quan thuộc CP, UBND các cấp và các cơ quan ch môn thuộc UBND . - Các cơ quan xét xử (TA ND tối cao, TAND địa phương, TA quân sự, TA quân sự ...


Chức năng - Kỹ thuật soạn thảo văn bản quản lý hành chính nhà nước

Chức năng - Kỹ thuật soạn thảo văn bản quản lý hành chính nhà nước


1. Khái niệm : Văn bản QL HCNN là những QĐ và Thông tin quản lý thành văn do các cơ quan quản lý HCNN ban hành theo thẩm quyền, trình tự, thủ tục và hình thức nhất định nhằm điều chỉnh các mối quan hệ q lý HCNN giữa các cơ quan NN với nhau và giữa các cơ quan NN với tổ chức và công dân . 2. VB QL ...


Quan điểm về đổi mới hệ thống chính trị và cơ cấu tổ chức hoạt động bộ máy nhà nước

Quan điểm về đổi mới hệ thống chính trị và cơ cấu tổ chức hoạt động bộ máy nhà nước


Khái niệm : - Theo nghĩa rộng : HTCT là khái niệm dùng để chỉ toàn bộ lĩnh vực chính trị của đời sống XH, với tư cách là 1 hệ thống bao gồm các tổ chức, các chủ thể ch trị, các quan điểm, quan hệ ch trị, hệ tư tưởng và các chuẩn mực ch trị . - Theo nghĩa hẹp : HTCT là khái niệm dùng để chỉ hệ thố ...


Hành chính nhà nước và và cải cách hành chính nhà nước

Hành chính nhà nước và và cải cách hành chính nhà nước


1.Nền hành chính là gì ? Theo nghĩa rộng : Hành chính là hoạt động quản lý, điều hành công việc của mọi tổ chức n nước cũng như của DN, các tổ cjhức chính trị, tổ chức chính trị, XH . theo chức năng, điều lệ của tổ chức . 2.Hành chính NN là hoạt động cuỉa các cơ quan thực thi quyền lực NN để quản ...


Xây dựng nhà nước pháp quyền ở nước ta: Quan điểm của Đảng cộng sản Việ tNam về xây dựng pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân đã được cụ thể hóa tại Hải Phòng năm 1992

Xây dựng nhà nước pháp quyền ở nước ta: Quan điểm của Đảng cộng sản Việ tNam về xây dựng pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân đã được cụ thể hóa tại Hải Phòng năm 1992


a- KN : NN p quyền là NN được tổ chức và hoạt động dựa trên khung PL . Trong NNQP thì PL là tối cao, tối thượng không ai đứng trên PL và cũng thong ai đứng ngoài PL . b- Đặc điểm của NN pháp quyền : + NN pháp quyền là NN q lý XH bằng PL, trong hệ thống pháp luật H pháp là tối cao, các dạo luật chi ...


Mẫu CV tiếng Anh

Mẫu CV tiếng Anh


Appointed entertainment coordinator for the Employee Outing Committee 1999 & 2003 (set up & arrange program of events, entertainment, prizes) liaised with all committee members concerned. oOrganized the Annual Hotel Kristal Charity Golf Tournament since 1999 up to present (invitation, sponso ...


Đề tài Về chiến lược giá sản phẩm cho công ty cổ phần vận tải biển Viship - Biển Đông Vinashin

Đề tài Về chiến lược giá sản phẩm cho công ty cổ phần vận tải biển Viship - Biển Đông Vinashin


Đề tài giới thiệu về công ty cổ phần vận tải biển Viship từ trước khi xảy ra vụ thua lỗ của Vinashin Phân tích về tình hình của công ty, tính toán được giá thành của sản phẩm vận tải của công ty cung cấp Đánh giá mức độ cạnh tranh của công ty với các đối thủ là doanh nghiệp trong nước và nước ngoà ...


Tổng hợp đề thi cán bộ công chức 2005 - 2006 - Quản lý nhà nước

Tổng hợp đề thi cán bộ công chức 2005 - 2006 - Quản lý nhà nước


Tổng hợp tài liệu cực hữu ích Bao gồm tài liệu ôn thi, đề thi trắc nghiệm, đề thi tiếng anh trong thi tuyển công chức - quản lý nhà nước, đề thi tin học Tổng hợp đầy đủ hết cho cán bộ thi công chức Đề thi số 1 (BN-HP) Câu 1: Những nội dung chủ yếu của quản lý nhà nước (QLNN) về kinh tế ở n ...


Công chức bảo hiểm xã hội đề thi và tài liệu ôn thi

Công chức bảo hiểm xã hội đề thi và tài liệu ôn thi


- Đề thi công chức BHXH của các tỉnh, thành phố năm đã qua; - Tài liệu ôn thi công chức BHXH (Ôn kỹ, trong tài liệu đỗ >90%). Chúc các bạn thành công. Thân ái.


Ôn thi quản lý hành chính nhà nước

Ôn thi quản lý hành chính nhà nước


CHƯƠNG I: MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ NHÀ NƯỚC, QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC, CÔNG VỤ VÀ CÔNG CHỨC. A. Những vấn đề cơ bản về quản lý hành chính nhà nước Câu 1: Những nguyên tắc cơ bản về tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước XHCN Việt nam 1. Nguyên tắc nhân dân tham gia vào công việc quản lý nhà n ước, q ...


Chuyên đề Bộ máy nhà nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Chuyên đề Bộ máy nhà nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam


Khách quan. +Nguyên tắc ưu tiên. +Công khai. +Chất lượng. +Xuất phát từyêu cầu thực tế. *Người được tuyển dụng phải trải qua một thời gian tập sựtheo quy định (trừ1 sốtrường hợp không thực hiện chế độtập sự). *Sau thời gian tập sựnếu đạt yêu cầu cơquan có thẩm quyền quyết định bổnhiệm ...


Tài liệu ôn thi Công chức bảo hiẻm xã hội

Tài liệu ôn thi Công chức bảo hiẻm xã hội


Đây là tài liệu ôn thi công chức vào Bảo hiêm Xã hội Mình đã sưu tầm có chọn lọc bao gồm đầy đủ những gi cần học Năm áp dụng 2011


Đề cương ôn tập thi tuyển Công chức ngành bảo hiểm xã hội năm 2011

Đề cương ôn tập thi tuyển Công chức ngành bảo hiểm xã hội năm 2011


1. Môn kiến thức chung 2. Môn nghiệp vụ chuyên ngành 3.Mon Tin học


Luật bảo biểm xã hội

Luật bảo biểm xã hội


Chương i những quy định chung chưương ii quyền, trách nhiệm của người lao động, ngưười sử dụng lao động, tổ chức bảo hiểm xã hội chương iii bảo hiểm xã hội bắt buộc chương iv bảo hiểm xã hội tự nguyện chương v bảo hiểm thất nghiệp chương vi quỹ bảo hiểm xã hội


Đề cương ôn thi công chức bảo hiểm xã hội 2011 mới ra

Đề cương ôn thi công chức bảo hiểm xã hội 2011 mới ra


Câu 1: Trình bày khái niệm về bảo hiểm xã hội? Trình bày các nguyên tắc của Bảo hiểm xã hội theo quy định của Luật BHXH? Câu 2: Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thương mại có gì giống nhau và khác nhau? Câu 3: Luật BHXH quy định những loại hình BHXH nào? Đối tượng áp dụng của những loại hình BHXH đó? ...


Thi công chức ngành giáo dục

Thi công chức ngành giáo dục


Nội dung tài liệu gồm: I. Nhóm câu hỏi về quan điểm, đường lối phát triển giáo dục và Luật giáo dục: II. Công chức, viên chức, luật thực hành tiết kiệm, luật phòng chống tham nhũng III. Những việc nhà giáo, cán bộ công chức được biết, tham gia ý kiến, giám sát kiểm tra thông qua hình thức dân chủ ...


Công chức bảo hiểm xã hội Việt Nam năm 2011 phần quản lý Nhà nước

Công chức bảo hiểm xã hội Việt Nam năm 2011 phần quản lý Nhà nước


Đáp án câu hỏi ôn thi công chức Bảo hiểm xã hội Việt Nam Các bạn ông kỹ phần điểm Quản lý nhà nước sẽ đạt trên 80 điểm. Chúc các bạn thi sinh ôn thi đạt kết quả cao trong kỳ thi công chức bảo hiểm chuyển bị tới. Chào thân ái.