Luận Văn Tổng Hợp

Luận văn Tìm hiểu hoạt động bồi dưỡng hiệu trưởng trường Trung học cơ sở tại Tây Ninh theo quyết định của thủ tướng chính phủ

Luận văn Tìm hiểu hoạt động bồi dưỡng hiệu trưởng trường Trung học cơ sở tại Tây Ninh theo quyết định của thủ tướng chính phủ


Các giải pháp để hoàn thiện hoạt động bồi dưỡng đội ngũ Hiệu trưởng THCS ở Tây Ninh đã trình bày trong luận văn là những giải pháp có tính cấp thiết, hiện thực và khả thi bởi nó xuất phát từ cơ sở lí luận và thực tiễn. Phân tích đúng đắn thực trạng, trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp nêu trên ...


Luận văn Tìm hiểu tiêu đề văn bản báo chí tiếng Việt (trên cứ liệu báo Tuổi trẻ và Thanh niên)

Luận văn Tìm hiểu tiêu đề văn bản báo chí tiếng Việt (trên cứ liệu báo Tuổi trẻ và Thanh niên)


1. Xét trong mối tương quan giữa các bộ phận / phần trong VBBC thì TĐB là bộ phận quan trọng nhất của bài báo, thu hút sự chú ý của độc giả. Vì vậy, trong hành ngôn báo chí người viết phải chú trọng và bỏ nhiều thời gian để viết TĐ cho bài báo của mình. TĐB càng ngắn gọn, càng độc đáo và càng hay ...


Luận văn Tìm hiểu yếu tố hiện thực trong văn xuôi Tự lực văn đoàn

Luận văn Tìm hiểu yếu tố hiện thực trong văn xuôi Tự lực văn đoàn


Đỉnh cao của sự phê phán là phê phán thực tại xã hội đương thời. Đó là một xã hội bất công, vô lí. Đây lại là một đóng góp lớn của Tự lực văn đoàn mà khoa văn học sử không thể làm ngơ. Cái lí ở đây là sự phê phán xã hội, trong chừng mực đáng tin cậy, phải đặt trên sự miêu tả, phản ánh đời sống th ...


Luận văn Tính chuẩn tác và tính khai triển của không gian tôpô tích

Luận văn Tính chuẩn tác và tính khai triển của không gian tôpô tích


Tính chuẩn tắc trên không gian tôpô tích là một bài toán lớn đối với các nhà Toán học khi nghiên cứu về Tôpô đại cương nói chung và lý thuyết về không gian tôpô tích nói riêng. Bài toán 1 chỉ mang tính chất tổng kết lại các nghiên cứu về điều kiện cần và đủ đối với một không gian chuẩn tắc để tíc ...


Luận án Tính điều khiển được của một số lớp phương trình parabolic

Luận án Tính điều khiển được của một số lớp phương trình parabolic


Bên cạnh các kết quả đã đạt được trong luận án, một số vấn đề mở cần tiếp tục nghiên cứu như: • Nghiên cứu tính điều khiển được về 0 của phương trình parabolic chứa toán tử Grushin với thế vị kì dị khi s ∈ (0, 1). • Nghiên cứu tính điều khiển được về 0 của lớp phương trình parabolic một chiều n ...


[Tóm tắt] Luận án Tính điều khiển được của một số lớp phương trình parabolic

[Tóm tắt] Luận án Tính điều khiển được của một số lớp phương trình parabolic


Trong luận án này, chúng tôi đã nghiên cứu tính điều khiển được của lớp phương trình parabolic chứa toán tử Grushin không có/có thế vị kì dị trong trường hợp nhiều chiều và lớp phương trình parabolic một chiều nửa tuyến tính suy biến có thế vị kì dị. Các kết quả chính đạt được là: • Đối với bài ...


Luận văn Tính giải được của bài toán biên cho hệ phương trình vi phân hàm tuyến tính

Luận văn Tính giải được của bài toán biên cho hệ phương trình vi phân hàm tuyến tính


Luận văn đã trình bày các vấn đề cơ bản liên quan đến bài toán biên tổng quát cho hệ phương trình vi phân hàm tuyến tính như sự tồn tại và duy nhất nghiệm, tính xấp xỉ nghiệm Các kết quả chính của bài toán biên tổng quát được áp dụng cho các trường hợp riêng. Đặc biệt, luận văn tập trung nghiên c ...


Luận án Tính năng sản xuất và định hướng chọn lọc nâng cao khả năng sinh trưởng của lợn Piétrain kháng stress

Luận án Tính năng sản xuất và định hướng chọn lọc nâng cao khả năng sinh trưởng của lợn Piétrain kháng stress


1) Lợn đực Piétrain kháng stress có phẩm chất tinh dịch đạt mức cao. Các chỉ tiêu thể tích tinh dịch, nồng độ tinh trùng, tổng số tinh trùng tiến thẳng lần lượt là 258,91 ml, 343,14 triệu/ml, 68,03 tỷ/lần; tỷ lệ tinh trùng kỳ hình ở mức thấp (6,46%). Lợn đực Piétrain kháng stress mang kiểu gen ha ...


Luận văn Tổ chức lãnh thổ công nghiệp thành phố Cần Thơ

Luận văn Tổ chức lãnh thổ công nghiệp thành phố Cần Thơ


Trước những lợi thế đó, Cần Thơ đã tập trung phát triển kinh tế và đặc biệt là ngành công nghiệp đã có những bước phát triển: trong cơ cấu kinh tế, công nghiệp giữ vai trò chủ đạo của nền kinh tế và được coi là nền tảng cho quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa của TP. GTSX công nghiệp đang đứ ...


Luận văn Tổ chức lãnh thổ trồng và chế biến cây công nghiệp huyện Ia Grai tỉnh Gia Lai

Luận văn Tổ chức lãnh thổ trồng và chế biến cây công nghiệp huyện Ia Grai tỉnh Gia Lai


Ia Grai là một huyện miền núi, biên giới, kinh tế- xã hội còn nhiều khó khăn. Trong thời gian qua, nhờ việc xác định trồng cây công nghiệp là hướng xóa đói giảm nghèo, thúc đẩy sự phát triển kinh tế- xã hội mà kinh tế huyện Ia Grai đã có nhiều khởi sắc, trở thành khu vực chuyên canh cây công nghi ...


[Tóm tắt] Luận án Tổ chức và hoạt động của Ban Tuyên huấn Trung ương Cục miền Nam trong kháng chiến chống Mỹ (1961 – 1975

[Tóm tắt] Luận án Tổ chức và hoạt động của Ban Tuyên huấn Trung ương Cục miền Nam trong kháng chiến chống Mỹ (1961 – 1975


4. Một số đề xuất từ quá trình nghiên cứu về tổ chức và hoạt động của Ban Tuyên huấn Trung ương Cục miền Nam Một là, nghiên cứu về BTHTWC cũng như công tác tuyên huấn trong thời kỳ chiến tranh, cần có thêm những nghiên cứu chuyên sâu về các mô hình tổ chức và hoạt động chuyên môn của một số cơ quan ...


[Tóm tắt] Luận án Tổ chức và hoạt động thanh tra xây dựng ở Việt Nam hiện nay

[Tóm tắt] Luận án Tổ chức và hoạt động thanh tra xây dựng ở Việt Nam hiện nay


Luận án đưa ra 3 nhóm giải pháp cụ thể nhằm đổi mới tổ chức và hoạt động thanh tra xây dựng ở Việt Nam hiện nay bao gồm: nhóm giải pháp đổi mới tổ chức thanh tra xây dựng; nhóm giải pháp về đổi mới hoạt động thanh tra xây dựng và nhóm các giải pháp khác. Mỗi nhóm giải pháp dựa trên cơ sở khoa học ...


[Tóm tắt] Luận văn Đặc điểm ký Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh

[Tóm tắt] Luận văn Đặc điểm ký Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh


1. Hồ Chí Minh là vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc. Người đã mở ra một thời đại mới vẻ vang và hiển hách nhất cho lịch sử dân tộc: thời đại Hồ Chí Minh vinh quang. Người là tấm gương tuyệt vời về đạo đức cách mạng: cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Người được cán bộ và nhân dân tuyệt đối tin ...


Luận văn Phát triển kinh tế trang trại tại huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk

Luận văn Phát triển kinh tế trang trại tại huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk


Việc phát triển trang trại cần phải thực hiện một số kiến nghị sau: Thực hiện liên kết các hộ nông dân đạt điều kiện về hạn điền (đất đai tối thiểu) nhưng không đạt điều kiện về giá trị sản lượng, có thể liên kết theo mô hình tổ hợp tác, hợp tác xã, công t ...


[Tóm tắt] Luận án Triết học phật giáo qua Tứ Diệu Đế và ý nghĩa của nó

[Tóm tắt] Luận án Triết học phật giáo qua Tứ Diệu Đế và ý nghĩa của nó


Sự ra đời của Tứ Diệu Đế gắn liền với bối cảnh lịch sử, kinh tế, chính trị - xã hội của Ấn Độ đương thời. Đây là thời kỳ xã họi Ấn Độ trải qua sự phân biệt đẳng cấp khắc nghiệp và nhà nước quân chủ chuyên chế trung ương tập quyền là sở hữu tối cao về ruộng đất và thần dân. Mâu thuẫn giữa tầng lớp tr ...