Luận Văn Tổng Hợp

Câu hỏi ôn tập môn lịch sử Đảng

Câu hỏi ôn tập môn lịch sử Đảng


Câu hỏi ôn tập môn Lịch sử đảng Câu1: Tác động của chính sách thống trị thuộc địa của thực dân pháp đối với VN cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX? Câu 2: Trình bày vị trí, đặc điểm và phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân việt nam trong những năm trước khi Đảng cộng sản Việt nam ra đời? Câu3 ...


Đề tài Ngân hàng câu hỏi lịch sử các học thuyết kinh tế

Đề tài Ngân hàng câu hỏi lịch sử các học thuyết kinh tế


Ngân hàng câu hỏi Lịch Sử các Học Thuyết kinh tế Câu 1. Giá trị hàng hoá chính là sự phản ánh giá trị tiền tệ cũng như ánh sáng mặt trăng là sự phản chiếu A/S mặt trời. Câu 2. W. Petty là nhà kinh tế học phản ánh bước quá độ từ CNTT sang KTCT từ cổ điển. Câu 3. Ptty là người đặt nền móng cho ...


Câu hỏi trắc nghiệm lịch sử kinh tế quốc dân

Câu hỏi trắc nghiệm lịch sử kinh tế quốc dân


Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử Kinh tế Quốc dân Đúng/Sai/Giải thích Phần I: Lịch sử Kinh tế quốc dân Nước ngoài 1. Đối tượng nghiên cứu của lịch sử kinh tế quốc dân là sự phát triển của quan hệ sản xuất và lực lượng sản xuất 2- Nghiên cứu lịch sử kinh tế quốc dân góp phần nâng cao trình độ ...


Câu hỏi ôn tập Lý thuyết tài chính tiền tệ

Câu hỏi ôn tập Lý thuyết tài chính tiền tệ


Câu hỏi ôn tập Lý thuyết tài chính tiền tệ Câu 1. Vai trò của ngân sách Câu 2. Thu ngân sách Câu 3. Các loại vốn trong doanh nghiệp: Câu 4. Các phương thức huy động vốn Câu 5. Thị trường tài chính Câu 6. Cấu trúc thị trường tài chính Câu 7. Các công cụ trên trị trường tài chính Câu 8. Hoạt ...


138 Câu hỏi ôn tập luật so sánh

138 Câu hỏi ôn tập luật so sánh


ÔN TẬP LUẬT SO SÁNH Câu 1: Các thuật ngữ đặt tên cho môn học. Nguyên nhân của sự đa dạng về thuật ngữ. Câu 2: Nêu bản chất tranh luận về tên gọi của môn học. Câu 3: Phân tích nội hàm của các thuật ngữ sử dụng đặt tên cho môn học. Câu 4: Trình bày về căn cứ lựa chọn thuật ngữ đặt tên cho môn học. ...


Hỏi đáp pháp luật đại cương

Hỏi đáp pháp luật đại cương


Hỏi đáp pháp luật đại cương Câu 1- Bản chất và những đặc điểm chung của nhà nước. Câu 2- Các nguyên tắc tổ cức bộ máy Nhà nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ? vị trí thẩm quyền của các cơ quan trong bộ máy nhà nước. Phân loại các cơ quan nhà nước. Câu 3- Khái niệm, đặc điểm chung của p ...


Câu hỏi ôn tập môn quản trị kinh doanh

Câu hỏi ôn tập môn quản trị kinh doanh


Câu hỏi ôn tập môn quản trị kinh doanh 1 – Kinh doanh là gì ? Đặc điểm chủ yếu của kinh doanh ? 2 – Doanh nghiệp là gì? Doanh nghiệp có các đặc điểm cơ bản nào? Hiện nay ở nước ta có các loại hình doanh nghiệp nào? 3 – QTKD là gì? Thực chất và bản chất của QTKD ? 4 – Vì sao nói QTKD vừa là ...


Câu hỏi ôn tập và thi quản trị nhân lực

Câu hỏi ôn tập và thi quản trị nhân lực


Câu hỏi ôn tập và thi Quản trị nhân lực Câu 1. Phân tích quá trình phát triển các học thuyết quản lý con người trong điều kiện nước ta hiện nay công tác quản lý nguồn nhân lực được qủan lý như thế nào. Câu 2. Khái niệm. Đối tượng mục tiêu và các hoạt động của thực tế với các doanh nghiệp nước ta ...


Câu hỏi về lý thuyết tài chính doanh nghiệp

Câu hỏi về lý thuyết tài chính doanh nghiệp


Lý thuyết tài chính doanh nghiệp Câu 1: Chi phí vốn và tầm quan trọng của chi phí vốn trong quản trị tài chính doanh nghiệp: Câu 2: Trình bày các nguồn tài trợ của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường. Câu 3: Trình bày các nguồn vốn của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường. Nêu cá ...


Tin học dành cho nhân viên văn phòng

Tin học dành cho nhân viên văn phòng


Khi bạn nhắp chuột vào biểu tượng chiếc chổi sơn, công cụ sẽ copy lại định dạng văn bản tại nơi con trỏ chuột xuất hiện. Nếu bạn lựa chọn cả một đoạn (paragraph) hay một ô (cell) rồi mới nhắp chuột vào biểu tượng công cụ thì định dạng của đoạn hay ô đó sẽ được sao chép lại. Sau đó bạn chỉ cần kéo ch ...


Đề cương câu hỏi và đáp án thi kết thúc học phần Thương mại điện tử

Đề cương câu hỏi và đáp án thi kết thúc học phần Thương mại điện tử


1. Địa chỉ Internet là gì? Thế nào là tên miền (Domain name)?. Các đặc tính của một tên miền tốt là như thế nào? 2. Thương mại điện tử là gì? Lợi ích của TMĐT? 3. Các công đoạn của một giao dịch mua bán trên mạng? 4. TMĐT bao gồm các hoạt động giao dịch nào? 5. TMĐT xuất hiện ở Việt Nam khi nào? ...


Tài liệu dùng để ôn thi công chức ngành bảo hiểm xã hội - Bộ môn bảo hiểm y tế

Tài liệu dùng để ôn thi công chức ngành bảo hiểm xã hội - Bộ môn bảo hiểm y tế


Tổ chức KCB, đảm bảo chất lượng, thuận tiện cho người tham gia BHYT, - Cung cấp hồ sơ bẹnh án, tài liệu có liên quan đến KCB và thanh toán chi phí KCB theo yêu cầu của cơ quan BHXH, - Bảo đảm điều kiện cần thiết cho cơ quan BHXH thục hiện giám định và giải thích về chế độ BHYT cho người tham gia, ...


Đề tài Bộ đề thi trắc nghiệm môn lý thuyết tài chính tiền tệ

Đề tài Bộ đề thi trắc nghiệm môn lý thuyết tài chính tiền tệ


Những vấn đề chung về thị trường chứng khoán (TTCK): Khái niệm về chứng khoán và TTCK. 90 Chức năng của TTCK. Vị trí của TTCK trong TTTC và nền kinh tế thị trường. 2- Cấu trúc của TTCK: Sở giao dịch chứng khoán. Thị trường chứng khoán OTC. Thị trường chứng khoán vô hình. Các chủ thể tham gi ...


Đề và đáp án Trắc nghiệm môn Kiểm Toán

Đề và đáp án Trắc nghiệm môn Kiểm Toán


Chương 4: Đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ I. Câu hỏi trắc nghiệm 1. Theo liên đoàn kế toán quốc tế (IFAC), hệ thống kiểm soát nội bộ là một hệ thống chính sách và thủ tục được thiết lập nhằm đạt được mục tiêu : a. Bảo vệ tài sản của đơn vị. b. Bảo đảm độ tin cậy của thông tin. c. Bảo đảm v ...


Đề cương ôn thi nâng bậc lương ngành lái tàu

Đề cương ôn thi nâng bậc lương ngành lái tàu


Trích dẫn : ĐỀ CƯƠNG THI NÂNG LÁI TÀU (BẬC PHỤ 2) QPKTKT ĐS 2: Khi tàu (hay đầu máy chạy đơn) vào ga hoặc ra ga ban lái tàu phải chấp hành những quy định gì? Khi tàu (hay đầu máy chạy đơn) vào ga hoặc ra ga ban lái tàu phải: + Chú ý và chấp hành nghiêm chỉnh n ...


Giáo trình ôn thi nâng bậc sửa chữa động cơ

Giáo trình ôn thi nâng bậc sửa chữa động cơ


Giáo trình ôn thi nâng bậc : sửa chữa động cơ Trích dẫn : Chương 1 NGUYÊN LÝ LÀM VIỆC CỦA ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG 1.1. Định nghĩa : Động cơ đốt trong thuộc loại động cơ nhiệt , thực hiện việc chuyển đổi nhiệt năng , do nhiên liệu được đốt cháy trong xi lanh tạo ra , thành công ( Cơ năng ) để dẫn độn ...


Đề thi trắc nghiệm lý thuyết thông tin của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Đề thi trắc nghiệm lý thuyết thông tin của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông


1 - Chọn câu đúng sau: [a]--Tin luôn được biểu diễn dưới dạng số [b]--Tấm ảnh, bản nhạc, bức thư không phải là các tin [c]--Tin là một ánh xạ liên tục đến người nhận [d]--Tin là dạng vật chất để biểu diễn hoặc thể hiện thông tin 2 - Chọn phát biểu đúng trong những câu sau: [a]--Thôn ...


Khóa luận tốt nghiệp kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh

Khóa luận tốt nghiệp kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh


Bán hàng là khâu cuối cùng của quá trình sản xuất kinh doanh, nó có ý nghĩa sống còn với sự tồn tại và phát triển của các doanh nghiệp. Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh có nhiệm vụ thu thập, kiểm tra, phân tích thông tin kế toán về bán hàng cung cấp dịch vụ cho các nhà quản trị có đượ ...


Báo cáo Tài liệi tốt nghiệp về kế toán nguyên vật liệu trong doanh nghiệp xây lắp

Báo cáo Tài liệi tốt nghiệp về kế toán nguyên vật liệu trong doanh nghiệp xây lắp


Công ty cổ phần Nam Việt, là một công ty hoạt động trong một lĩnh vực xây lắp, sản phẩm của công ty là các công trình và hạng mục công trình, diện từ cao thế cho tới hạ thế. Do đó, nguyên vật liệu ở công ty giữ một vai trò vô cùng quan trọng và có những đặc điểm riêng so với các doanh nghiệacsanr xu ...


Tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty Cổ phần Nam Việt

Tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty Cổ phần Nam Việt


Trong điều kiện nền kinh tế thị trường, kế toán được nhiều nhà kinh tế, nhà quản lý kinh doanh, chủ yếu là doanh nghiệp coi như một ngôn ngữ kinh doanh, như nghệ thuật để ghi chép, phân loại tổng hợp các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh chủ yếu trong quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghi ...