Tóm tắt luận án Xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan hành chính Nhà nước ở nước cộng hòa dân chủ nhân dân Lào

Xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật là một trong hoạt động quan trọng của các cơ quan hành chính nhà nước trong quá trình hoạt của mình. Bên cạnh việc góp phần vào xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật đồng bộ, thống nhất, khả thi, công khai, minh bạch thì công tác này còn giúp phát huy vai trò và hiệu lực của pháp luật đảm bảo quản lý hiệu quả xã hội, giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế, tăng cường hội nhập quốc tế và khu vực. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân khác nhau, mà công tác xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước nước vẫn còn tồn tại nhiều bất cập. Qua đề tài nghiên cứu; “Xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật trong cơ quan hành chính nhà nước, tại nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào”, luận án đã đạt được một số kết quả cơ bản như sau: - Hệ thống hóa cơ sở lý luận cơ bản về xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Trong đó, luận án đã đề cập tới một số vấn đề về xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan hành chính nhà nước, cụ thể là khái niệm, vai trò, chức năng của văn bản quy phạm pháp luật trong hệ thống pháp luật nói chung. Đồng thời xác định thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật (thẩm quyền lập quy) của các cơ quan hành chính nhà nước thông qua việc xác định vị trí của quyền hành pháp trong tương quan quyền lực nhà nước với quyền lập pháp và tư pháp. Nhất là phân tích được các tiêu chí đánh giá việc xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan hành chính nhà nước của Lào hiện nay. - Phân tích và đánh giá thực tiễn hoạt động xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan hành chính nhà nước tại Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào. Ngoài những thành tựu đạt được luận án đã chỉ ra những hạn chế, tồn tại trong xây dựng và ban hànhvăn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan hành chính nhà nước, chỉ ra những nguyên nhân dẫn đến sự hạn chế đó

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY