Tóm tắt Luận án Vấn đề xây dựng quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Đà Nẵng hiện nay

Để QHSX phù hợp với trình độ phát triển của LLSX trong quá trình đẩy mạnh CNH, HĐH trên địa bàn Đà Nẵng hiện nay, cần thực hiện các định hướng: Thứ nhất, quán triệt định hướng của Đảng Cộng sản Việt Nam về xây dựng QHSX phù hợp với trình độ phát triển của LLSX trong quá trình đẩy mạnh CNH, HĐH; thứ hai, không ngừng đổi mới và hoàn thiện QHSX phù hợp với trình độ phát triển của LLSX trong quá trình đẩy mạnh CNH, HĐH. Đồng thời thực hiện đồng bộ một số giải pháp: Đa dạng hoá các loại hình QHSX nhằm tạo điều kiện cho LLSX phát triển trong quá trình đẩy mạnh CNH, HĐH; đổi mới và phát triển thành phần kinh tế nhà nước và kinh tế tập thể trong quá trình đẩy mạnh CNH, HĐH; khuyến khích phát triển mạnh thành phần kinh tế tư nhân, kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài trong quá trình đẩy mạnh CNH, HĐH, đồng thời nâng cao vai trò của nhân tố chủ quan trong việc xây dựng và hoàn thiện từng bước QHSX phù hợp với trình độ phát triển của LLSX trong quá trình đẩy mạnh CNH, HĐH.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY