Tóm tắt Luận án Vai trò động lực của kinh tế tư nhân trong sự phát triển kinh tế - xã hội ở Nghệ An hiện nay

Gần 30 năm thực hiện đường lối đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo khu vực KTTN đã từng bước phát triển và khẳng định thương hiệu rộng khắp trên cả nước, ngày càng phát huy vai trò là động lực của nền kinh tế quốc dân. Sự bứt phá trong đổi mới kinh tế do đại hội VI (12/1986) của Đảng khởi xướng, do phù hợp với xu thế quy luật phát triển kinh tế của thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng, phù hợp với ý nguyện của nhân dân nên đã nhanh chóng đi vào cuộc sống, tạo cơ sở lý luận và niềm tin mạnh mẽ trong toàn Đảng toàn dân với sự nghiệp đổi mới, trong đó có phát triển về khu vực KTTN.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY