Tóm tắt Luận án Trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước

Xuất phát từ nhu cầu làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận về trách nhiệm của người đứng đầu CQHCNN, trong chương 1, tác giả luận án đã tập trung luận giải các nội dung: Quan niệm về người đứng đầu CQHCNN và trách nhiệm của người đứng đầu CQHCNN;Quan niệm về trách nhiệm và trách nhiệm của người đứng đầu CQHCNN; Phạm vi, nội dung và loại hình trách nhiệm của người đứng đầu CQHCNN; Các yếu tố ảnh hưởng đến việc thực hiện trách nhiệm của người đứng đầu CQHCNN.Những luận giải từ góc độ lý luận về trách nhiệm của người đứng đầu CQHCNN là cơ sở để tác giả luận án phân tích thực trạng trách nhiệm của người đứng đầu CQHCNN ở Việt Nam hiện nay.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY