Tóm tắt Luận án Thực hiện pháp luật về trách nhiệm bồi thường của nhà nước do công chức cơ quan hành chính nhà nước gây ra ở Việt Nam

Để pháp luật về TNBTCNN do công chức CQHCNN gây ra đi vào cuộc sống, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động thực hiện pháp luật về lĩnh vực này là nhiệm vụ quan trọng trong điều kiện hiện nay. Do vậy, cần đưa ra các quan điểm và giải pháp bảo đảm thực hiện phù hợp. Yêu cầu đặt ra là việc thực hiện pháp luật về TNBTCNN do công chức CQHCNN gây ra phải kết hợp với việc phát huy vị trí, vai trò của đội ngũ công chức trong toàn hệ thống tổ chức bộ máy Nhà nước ta, phòng ngừa các vi phạm pháp luật cần tiến hành đồng bộ các giải pháp. Các giải pháp tác giả đề xuất trong luận án được đưa ra trên cơ sở nghiên cứu, phân tích những đặc điểm cụ thể về chủ thể, nội dung, hình thức, đối tượng dựa trên thực trạng trình độ, yêu cầu, các điều kiện kinh tế - xã hội của nước ta trong bối cảnh xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân và hội nhập quốc tế.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY