Tóm tắt Luận án Thu hút vốn để phát triển nông nghiệp tỉnh Hải Dương trong giai đoạn hiện nay

Hệ thống hóa và bổ sung những nội dung lý luận cơ bản liên quan đến thu hút VĐT để PTNN của một tỉnh theo tiếp cận quản lý kinh tế. Cụ thể là: làm rõ nội dung về PTNN của một tỉnh, phân tích các đặc trưng của ngành nông nghiệp ảnh hưởng đến hoạt động đầu tư. Hệ thống hóa một số lý thuyết về đầu tư và sự hấp dẫn đối với VĐT làm cơ sở luận cho phát triển lý thuyết về thu hút VĐT. Luận án cũng đã phát triển phương pháp luận về thu hút VĐT để PTNN của một tỉnh: làm rõ khái niệm thu hút VĐT để PTNN của một tỉnh, phân tích các phương thức mà cơ quan quản lý nhà nước cấp tỉnh có thể thực hiện để thu hút VĐT vào nông nghiệp, xây dựng các chỉ tiêu đánh giá kết quả thu hút vốn để phát triển nông nghiệp của một tỉnh.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY