Tóm tắt Luận án Tác động của các yếu tố thuộc đặc điểm công ty niêm yết tới mức độ công bố thông tin và hệ quả của nó

Về hoạt động công bố thông tin của công ty niêm yết: Tiếp tục nghiên cứu về đo lường độ tin cậy của thông tin công bố. Về hoạt động công bố thông tin trên lĩnh vực tài chính nói chung: có thể chuyển đối tượng nghiên cứu sang hoạt động công bố thông tin của các chủ thể khác nhau trong lĩnh vực tài chính. Về các yếu tố tác động: có thể xem xét tác động của môi trường kinh tế Vĩ mô, của môi trường tài chính tới mức độ công bố thông tin của doanh nghiệp. Về hệ quả của hoạt động công bố thông tin tới thị trường tài chính: có thể tập trung nghiên cứu về hiệu ứng của thị trường trước tin đồn, trước những thông tin chiến lược về quản lý kinh tế của Nhà nước./.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY