[Tóm tắt] Luận án Sự hội nhập phật giáo với tín ngưỡng thờ cúng truyền thống của người dân Hà Nội hiện nay

Trong luận án, bằng phương pháp liên ngành, trong đó lấy phương pháp nghiên cứu tôn giáo học là cơ sở, kế thừa kết quả những công trình nghiên cứu trước đó, chúng tôi đã đi sâu, bóc tách những vấn đề cơ bản của đề tài: cơ sở của sự hội nhập Phật giáo với tín ngưỡng thờ cúng truyền thống, chỉ ra biểu hiện của sự hội nhập Phật giáo với tín ngưỡng thờ cúng truyền thống của người dân Hà Nội dưới các cấp độ, phạm vi khác nhau. Từ đó, chúng tôi cũng đã chỉ ra những giá trị văn hóa của sự hội nhập Phật giáo với tín ngưỡng thờ cúng truyền thống và đưa ra những biện pháp cơ bản nhằm bảo tồn các giá trị văn hóa đó. Những kết quả đạt được là thành tựu của quá trình dài nghiên cứu lý luận và thực tiễn. Tuy nhiên đây là những vấn đề căn bản nhất, vẫn còn những vấn đề có thể khai thác rộng hơn, sâu hơn: Sự hội nhập Phật giáo với tín ngưỡng thờ cúng truyền thống thể hiện trong giáo lý, giáo luật, nghi lễ Phật giáo; Hiện trạng vấn đề bảo tồn các giá trị văn hóa của sự hội nhập Phật giáo với tín ngưỡng thờ cúng truyền thống hiện nay . Những vấn đề này chúng tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu ở các công trình khoa học tiếp theo./.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY