Tóm tắt luận án Sự hòa hợp giữa kế toán Việt Nam và quốc tế trong việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất - Từ chuẩn mực đến thực tiễn

Để thực hiện tiến trình hòa hợp với kế toán quốc tế trong việc lập và trình bày BCTC HN tại Việt Nam trên cả hai góc độ: CMKT và thực tế kế toán, quan điểm đề xuất của luận án là: - Cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị trường, vấn đề hoàn thiện kế toán lập và trình bày BCTC HN sao cho hòa hợp với chuẩn mực, thông lệ quốc tế ngày càng trở nên cấp thiết. Tuy nhiên, do các khác biệt về chế độ chính trị, đặc thù của nền kinh tế, trình độ kỹ thuật và quản lý giữa các DN tại Việt Nam và các DN tại các quốc gia khác trên thế giới nên kế toán lập và trình bày BCTC HN phải được hoàn thiện theo hướng đảm bảo phù hợp với môi trường pháp lý và môi trường kinh doanh tại Việt Nam. - Để đảm bảo hòa hợp thực tế kế toán lập và trình bày BCTC HN giữa các DN Việt Nam với các DN tại các quốc gia khác trên thế giới, cần thực hiện được hai vấn đề cơ bản: (i) CMKT của Việt Nam hòa hợp cao với CMKT quốc tế; và (ii) Các DN Việt Nam phải tuân thủ cao với CMKT Việt Nam Dựa trên hai quan điểm trên, các giải pháp, luận án đưa ra một số các đề xuất có thể áp dụng để nâng cao hòa hợp giữa kế toán Việt Nam và quốc tế trong việc lập và trình bày BCTC HN, từ chuẩn mực đến thực tiễn, dưới các góc độ: - Đề xuất đối với Bộ Tài chính: Bao gồm + Các đề xuất về quan điểm xây dựng CMKT của Việt Nam và các văn bản hướng dẫn kế toán + Các đề xuất về quy trình xây dựng, ban hành CMKT + Các đề xuất đối với các CMKT của Việt Nam có liên quan đến việc lập và trình bày BCTC HN. + Các đề xuất đối với các văn bản hướng dẫn kế toán lập và trình bày BCTC HN. - Các đề xuất đối với các DN thuộc đối tượng phải lập và cung cấp BCTC HN

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY