Tóm tắt Luận án Quản lý tài sản nhà nước tại ngành Toà án nhân dân ở Việt Nam

Luận án: “Quản lý tài sản nhà nước tại ngành tòa án nhân dân ở Việt nam” đã hoàn thành và đạt được các kết quả chính sau: 1. Hệ thống hoá một số lý luận cơ bản về TSNN và quản lý TSNN trong các cơ quan nhà nước; xây dựng khái niệm quản lý TSNN; xác định vai trò, đặc điểm nguyên tắc, nội dung quản lý TSNN trong các cơ quan nhà nước; xây dựng hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả quản lý TSNN tại các CQNN; tìm hiểu kinh nghiệm quản lý TSNN tại một số quốc gia có thể vận dụng cho Việt Nam. 2. Từ khảo sát thực trạng, luận án rút ra kết quả và nguyên nhân những tồn tại, bất cập trong quản lý, sử dụng TSNN tại ngành TAND trong giai đoạn 2009-2014.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY