Tóm tắt Luận án Quản lý nhà nước về giáo dục phổ thông vùng dân tộc thiểu số miền núi phía bắc

Để có thể đạt được hiệu quả toàn diện trong quản lý nhà nước về giáo dục phổ thông vùng dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc, cần áp dụng đồng bộ, nghiêm túc và thường xuyên cả 6 nhóm giải pháp toàn diện trên các mặt, song cần tập trung vào giải pháp hoàn thiện thể chế, tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực giáo dục và tăng cường đầu tư . Qua đó tăng cường chất lượng giáo dục của vùng, nâng cao chất lượng cuộc sống của đồng bào, góp phần vào sự phát triển KT-XH của vùng và cả nước

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY